ANSNEI
Legal information
 • TERMS AND CONDITIONS
 • PRIVACY POLICY
 • COPYRIGHT POLICY
 • Security policy
VILKÅR OG BETINGELSER
Last Updated: March 7th 2016
Language

1. Kontraktforhold

Disse brugsvilkår ("Vilkår") regulerer adgang til eller anvendelse af dig, en enkeltperson, fra et hvilket som helst land i verden (med undtagelse af USA og dets territorier og besiddelser samt det kinesiske fastland) af applikationer, websteder, indhold, produkter og tjenester ("Tjenesterne"), som stilles til rådighed af Ansnei ApS., et privat anpartsselskab etableret i Danmark som har hovedkontor i Kloistermosevej 140, 3000 Helsingør, Danmark, registreret i det offentlige CVR-register under nummer 37439517 ("Ansnei")

LÆS NØJE DISSE VILKÅR INDEN DU BENYTTER DIG AF ADGANGEN TIL ELLER BRUGER TJENESTERNE.

Din adgang til og brug af tjenesterne udgør dit samtykke til at være bundet af disse betingelser, som etablerer et kontraktforhold mellem dig og Ansnei. Hvis du ikke giver samtykke til vilkårene, må du ikke optage adgang til eller bruge tjenesterne. Disse vilkår erstatter udtrykkeligt tidligere aftaler eller ordninger med dig. Ansnei kan øjeblikkeligt opsige disse vilkår eller ophøre med at yde tjenester til dig, eller generelt ophøre med at tilbyde eller nægte adgang til tjenesterne eller nogen bestanddel deraf på et hvilket som helst tidspunkt af enhver grund.

Supplerende vilkår kan gælde for visse tjenester, såsom politikker relateret til en bestemt begivenhed, aktivitet eller tilbud, og du vil blive underrettet om sådanne supplerende vilkår i forbindelse med de pågældende tjenester. Supplerende vilkår er i tillæg til og vil blive betragtet som del af vilkårene i forbindelse med de pågældende tjenester. Supplerende vilkår tilsidesætter disse vilkår, hvis der opstår en konflikt relateret til de pågældende tjenester.

Ansnei kan fra tid til anden ændre vilkårene relateret til tjenesterne. Tillæggene vil træde i kraft, efter Ansnei slår sådanne opdaterede vilkår op på dette sted, eller de ændrede politikker eller supplerende vilkår på den pågældende tjeneste. Din fortsatte adgang til eller brug af tjenesterne efter sådanne opslag udgør dit samtykke til at være bundet af de ændrede vilkår.

Vores indsamling og brug af personlige oplysninger i forbindelse med tjenesterne foregår som fremsat i Ansneis databeskyttelsespolitik, som findes på www.ansnei.com/da/legal.Ansnei kan give en skadesbehandler eller assurandør eventuelle nødvendige oplysninger (herunder dine kontaktoplysninger), hvis der er en klage, tvist eller konflikt, som kan omfatte et uheld, der involverer dig og en tredjepartsudbyder (inklusive en vagt, operatør, chauffør detektiv, eskorte, for et transportnetværksvirksomhed, sikkerhedsfirma, detektivbureau, vagtnetværksvirksomhed m.fl.) og sådanne oplysninger eller data er nødvendige for at løse klagen, tvisten eller konflikten.

2. Tjenesterne

Tjenestere udgør en teknologiplatform, som sætter brugere af Ansneis mobile applikationer eller websteder, der stilles til rådighed som del af tjenesterne (hver af dem, en"Application"), i stand til at arrangere og planlægge sikkerheds- vagt- overvågning- eskorte- transport- og/eller logistiske tjenester med uafhængige tredjepartsudbydere af sådanne tjenester, herunder uafhængige tredjepartsudbydere af transporttjenester og uafhængige tredjepartsudbydere af logistik, som har indgået aftaler med Ansnei eller visse af Ansneis associerede selskaber ("Tredjepartsudbydere"). Med mindre på anden vis aftalt med Ansnei i en separat skriftlig aftale med dig, stilles tjenester til rådighed udelukkende til personlig, ikke-kommerciel brug. DU ERKENDER, AT ANSNEI IKKE TILBYDER SIKKERHEDS-, DETEKTIV-, OVERVÅGNINGS-, ESKORTE-, VAGT-, TRANSPORT- ELLER LOGISTIK-TJENESTER ELLER FUNGERER SOM EN VAGTVIRKSOMHED, ET TRANSPORT-, DETEKTIV-, OVERVÅGNINGS-, VÆRDITRANSPORT-, BESKYTTELSES-SELSKAB, ELLER KONTROLCENTRAL OG AT ALLE SÅDANNE SIKKERHEDS-, TRANSPORT-, VAGT-, OVERVÅGNINGS-, ESKORTE-, DETEKTIV-, OPERATØR- (SÅVEL MED SOM UDEN VÅBEN), OG LOGISTIK-TJENESTER TILBYDES AF UAFHÆNGIGE TREDJEPARTSKONTRAHENTER, SOM IKKE ER ANSAT AF ANSNEI ELLER DETS ASSOCIEREDE SELSKABER.

Licens.

Med forbehold af din overholdelse af disse vilkår, bevilliger Ansnei dig en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-underlicenserbar, genkaldelig, ikke-overdragelig licens til at: (i) tage adgang til og bruge applikationer på din personlige enhed i forbindelse med din brug af tjenesterne; (ii) tage adgang til og bruge alt indhold, information og relaterede materialer, som kan stilles til rådighed gennem tjenesterne, i hvert enkelt tilfælde udelukkende til personlig, ikke-kommerciel brug. Rettigheder ikke udtrykkeligt bevilliget heri er forbeholdt Ansnei og Ansneis licensgivere.

Restriktioner.

Du må ikke: (i) fjerne nogen meddelelser om copyright, varemærke eller andre ejendomsrettigheder fra nogen del af tjenesterne; (ii) reproducere, ændre eller producere afledte værker baseret på, distribuere, licensere, lease, sælge, videresælge, overføre, offentligt fremvise, offentligt opføre, transmittere, streame, udsende eller på anden vis udnytte tjenesterne bortset fra som udtrykkeligt tilladt af Ansnei; (iii) dekompilere, foretage ”reverse engineering” på eller demontere tjenesterne med undtagelse af som tilladt ifølge gældende lov; (iv) linke til, “spejle” eller “frame” nogen del af tjenesterne; (v) foranledige eller lancere noget program eller script med henblik på “scraping”, indeksering, “surveying”, eller på anden vis foretage “data mining” af nogen del af tjenesterne eller urimeligt bebyrde eller hindre drift og/eller funktion af nogen del af tjenesterne; eller (vi) forsøge at opnå uautoriseret adgang til eller hæmme nogen del af tjenesterne eller dets relaterede systemer eller netværker.

Ydelse af tjenesterne

Du erkender, at dele af tjenesterne stilles til rådighed under Ansneis forskellige varemærker eller anmodningsmuligheder forbundet med transport eller logistik, herunder mærker knyttet til vagt-, sikkerheds- og tranport-anmodninger, der på nuværende tidspunkt henvises til som "Ansnei," "ansneiX," "Escort," "PRO," "TOP", "Samurai", "ansneiE", "ansneiS" "AnsneiPARTY", and "RONIN". Du erkender også, at tjenesterne kan stilles til rådighed under sådanne mærker eller anmodningsmuligheder af eller i forbindelse med: (i) visse af Ansneis datterselskaber og associerede selskaber; eller (ii) uafhængige tredjepartsudbydere, herunder chauffører for transportnetværksvirksomheder, indehavere af transportcharter-tilladelser eller indehavere af lignende transporttilladelse, autorisationer eller licenser.

Tredjepartstjenester og indhold

Tjenesterne kan stå til rådighed eller tages adgang til i forbindelse med tredjepartstjenester og indhold (herunder reklamering), som Ansnei ikke kontrollerer. Du erkender, at der kan gælde forskellige brugsvilkår og databeskyttelsespolitikker for din brug af sådanne tredjepartstjenester og indhold. Ansnei giver ikke specifik godkendelse til sådanne tredjepartstjenester og indhold og under ingen omstændigheder skal Ansnei være ansvarlig eller hæfte for nogen sådanne tredjepartsudbyderes produkter eller tjenester. Endvidere vil Apple Inc., Google, Inc., Microsoft Corporation eller BlackBerry Limited og/eller deres relevante internationale datterselskaber og associerede selskaber være begunstigede tredjeparter til denne kontrakt, hvis du tager adgang til tjenesterne ved brug af applikationer udviklet til hhv. Apple iOS, Android, Microsoft Windows, eller Blackberry-styrede mobile enheder. Disse begunstigede tredjeparter er ikke parter til kontrakten og er ikke på nogen måde ansvarlig for ydelse af eller støtte til tjenesterne. Din adgang til tjenesterne ved brug af disse enheder er underlagt vilkårene anført i den relevante begunstigede tredjeparts vilkår for ydelse af tjenester.

Ejerskab.

Tjenesterne og alle rettighederne deri er og skal forblive Ansneis ejendom eller Ansneis licensgiveres ejendom. Hverken disse vilkår eller din brug af tjenesterne overdrager eller bevilliger dig nogen rettigheder: (i) i eller relateret til tjenesterne, med undtagelse af den begrænsede licens bevilliget ovenfor; eller (ii) til at bruge eller på nogen måde henvise til Ansneis eller Ansneis licensgiveres firmanavne, logoer, navne på produkter eller tjenester, varemærker eller servicemærker.

3. Din Brug af Tjenesterne

Brugerkonti

For at bruge de fleste aspekter af tjenesterne, skal du registrere og opretholde en aktiv tjenestekonto for personlige brugere ("Konto"). Du skal være mindst 18 år gammel eller være myndig i din retskreds (hvis andet end 18 år) for at oprette en konto. Der kræves ved kontoregistrering, at du indsender visse personlige oplysninger til Ansnei, såsom dit navn, adresse, mobiltelefonnummer, email og alder, såvel som mindst en gyldig betalingsmetode (enten et kreditkort eller en accepteret betalingspartner). Du indvilliger i at sørge for at have korrekte, fuldstændige og ajourførte oplysninger i din konto. Hvis du ikke har korrekte, fuldstændige og ajourførte kontoinformationer, f.eks. hvis der er registreret en ugyldig eller udløbet betalingsmetode, kan det resultere i din manglende mulighed for at tage adgang til og bruge tjenesterne eller Ansneis opsigelse af aftalen med dig. Du er ansvarlig for al aktivitet på din konto, og du indvilliger i på alle tidspunkter at hemmeligholde dit kontonavn og din adgangskode. Med mindre Ansnei skriftligt giver tilladelse til noget andet, må du kun have en konto.

Brugerkrav og adfærd

Tjenesterne må ikke bruges af personer under 18 år. Du må ikke autorisere tredjeparter til at bruge din konto, og du må ikke lade personer under 18 år bruge sikkerheds, vagt, transport- eller logistiktjenester fra tredjepartsudbydere, medmindre de ledsages af dig. Du må ikke tildele eller på anden vis overføre din konto til nogen anden person eller enhed. Du indvilliger i at overholde alle gældende love under brug af tjenesterne, og du må kun anvende tjenesterne til lovlige formål (f.eks., ingen transport af ulovlige eller farlige stoffer). Du vil ikke ved din brug af tjenesterne forårsage ulemper, irritation, besvær eller ejendomsskader for tredjepartsudbyderen eller nogen anden part. I visse tilfælde kan du blive bedt om at vise legitimation for at tage adgang til eller bruge tjenesterne, og du samtykker i, at du kan blive nægtet adgang til eller brug af tjenesterne, hvis du nægter at vise legitimation.

Tekstmeddelelser

Når du opretter en konto, indvilliger du i at modtage tekstmeddelelser (SMS) fra tjenesterne med information som del af den normale forretningsdrift forbundet med din brug af tjenesterne. Du kan til enhver tid fravælge modtagelsen af tekstmeddelelser (SMS) fra Ansnei ved at sende en e-mail til support@ansnei.com , som angiver, at du ikke længere ønsker at modtage sådanne meddelelser, sammen med telefonnummeret til den mobile enhed, hvorpå du modtager meddelelserne. Du erkender, at fravælgelse af modtagelsen af tekstmeddelelser (SMS) kan påvirke din brug af tjenesterne.

Kuponkoder

Ansnei kan efter Ansneis eget valg danne kuponkoder, som kan indløses for kredit på kontoen, eller andre funktioner eller fordele relateret til tjenesterne og/eller en tredjepartsudbyders tjenester, underlagt eventuelle yderligere vilkår, som Ansnei etablerer på basis af hver enkelt kuponkode ("Kuponkoder"). Du indvilliger i at kuponkoder: (i) skal anvendes til det tilsigtede formål af det tilsigtede publikum på lovlig vis; (ii) ikke må duplikeres, sælges eller overføres på nogen måde eller stilles til rådighed for offentligheden (hvad enten de er opslået i et offentligt forum eller på anden vis), medmindre det er udtrykkeligt tilladt af Ansnei; (iii) kan deaktiveres af Ansnei til enhver tid af en hvilken som helst grund, uden at Ansnei hæfter; (iv) kun må anvendes i overensstemmelse med de specifikke vilkår, som Ansnei etablerer for denne kuponkode; (v) ikke er gyldige til at få kontanter; og (vi) kan udløbe inden du bruger dem. Ansnei forbeholder sig retten til at tilbageholde eller fratrække kredit eller andre funktioner eller fordele opnået gennem brugen af kuponkoder af dig eller nogen anden bruger i tilfælde af, at Ansnei konstaterer eller mener, at brugen eller indløsningen af kuponkoden var en fejl, eller var svigagtig, ulovlig eller en krænkelse af de gældende vilkår for kuponkoden eller af disse vilkår.

Brugerleveret indhold

Ansnei kan efter Ansneis eget valg fra tid til anden give dig tilladelse til at indsende, uploade, offentliggøre eller på anden vis stille til rådighed for Ansnei gennem tjenesterne tekst-, lyd-, og/eller visuelt indhold og information, herunder kommentarer og feedback relateret til tjenesterne, start af anmodninger om støtte, og tilmeldinger til konkurrencer og reklamefremstød ("Brugerindhold"). Alt brugerindhold leveret af dig forbliver din ejendom. Dog, ved at levere brugerindhold til Ansnei bevilliger du imidlertid til Ansnei en verdensomspændende, uophørlig, uigenkaldelig ret til at underlicensere, bruge, kopiere, ændre, producere afledte værker fra, distribuere, offentligt fremvise, offentligt opføre eller på anden vis udnytte sådant brugerindhold i alle formater og gennem alle distributionskanaler, som der kendes til nu eller som udtænkes herefter (herunder i forbindelse med tjenesterne og Ansneis forretning og på tredjeparters websteder og tjenester), uden varsel af eller samtykke fra dig og uden krav om betaling til dig eller nogen anden person eller enhed.

Du erklærer og garanterer at: (i) du er enten den eneste eller eneejeren af alt brugerindhold, eller at du har alle rettigheder, licenser, samtykker og frigørelseserklæringer, som er nødvendige for at bevillige Ansnei licensen til brugerindholdet, som fremsat ovenfor; og (ii) hverken brugerindholdet eller din indsendelse, uploading, offentliggørelse eller anden metode til at stille sådant brugerindhold til rådighed på, og ej heller Ansneis brug af brugerindholdet som tilladt heri, vil overtræde, misbruge eller krænke nogen tredjeparts intellektuelle ejendom eller ejendomsrettigheder, eller rettigheder til offentlig omtale eller databeskyttelse, eller vil resultere i brud på nogen gældende lov eller bestemmelse.

Du indvilliger i ikke at levere brugerindhold, som er ærekrænkende, injurierende, hadefuldt, voldeligt, obskønt, pornografisk, ulovligt eller på anden vis fornærmeligt som bestemt af Ansnei efter Ansneis eget valg uanset om sådant materiale er beskyttet ved lov. Ansnei kan, men skal ikke være tvunget til at, gennemgå, overvåge eller fjerne brugerindhold efter Ansneis eget valg og på ethvert tidspunkt af nogen grund uden varsel.

Netværksadgang og -enheder

Du er ansvarlig for at have den adgang til datanetværket, som er nødvendig for at kunne bruge tjenesterne. Dit mobilnetværks takster for data og meddelelser kan gælde, hvis du tager adgang til eller bruger tjenesterne fra en enhed med trådløs adgang. Du vil være ansvarlig for sådanne takster og gebyrer. Du er ansvarlig for at erhverve og opdatere kompatibelt hardware eller enheder, som er nødvendige for at tage adgang til og bruge tjenesterne, og applikationerne og eventuelle opdateringer deraf. Ansnei garanterer ikke, at tjenesterne eller nogen del deraf vil fungere på specifikt hardware eller enheder. Endvidere kan tjenesterne være udsat for funktionsfejl og forsinkelser, som følger med brugen af internettet og elektronisk kommunikation.

4. Betaling

Du forstår, at brugen af tjenesterne kan resultere i gebyrer for dig for de tjenester eller produkter, som du modtager fra en tredjepartsudbyder ("Gebyrer"). Efter du har modtaget tjenester eller produkter erhvervet gennem brug af tjenesten, vil Ansnei håndtere betaling for dig af de relevante gebyrer på vegne af tredjepartsudbydere som disse tredjepartsudbyderes betalingsagent med begrænset formål. Sådan betaling af gebyrer skal betragtes som værende det samme som direkte betaling fra dig til tredjepartsudbyderen. Gebyrer vil inkludere alle relevante skatter og afgifter, hvor det er påkrævet ifølge loven. Gebyrer, som betales af dig, er endelige og vil ikke kunne refunderes, medmindre noget andet besluttes af Ansnei. Du bevarer retten til at anmode om lavere gebyrer fra en tredjepartsudbyder for tjenester eller produkter, som du har modtaget fra sådanne tredjepartsudbydere på tidspunktet, hvor du modtager sådanne tjenester eller produkter. Ansnei vil svare på enhver anmodning fra en tredjepartsudbyder om ændring af gebyrerne for en specifik tjeneste eller produkt.

Alle gebyrer forfalder omgående, og betaling varetages af Ansnei ved brug af den foretrukne betalingsmetode angivet for din Brugerkonto, hvorefter Ansnei vil sende dig en kvittering via e-mail. Hvis den primære betalingsmetode for din konto konstateres at være udløbet, ugyldig eller på anden vis ikke kan anvendes, indvilliger du i, at Ansnei som tredjepartsudbyderens betalingsagent med begrænset formål kan anvende en sekundær betalingsmetode for din konto, hvis en sådan forefindes.

Med hensyn til forholdet mellem dig og Ansnei, forbeholder Ansnei sig retten til at etablere, fjerne og/eller ændre gebyrer for enhver eller alle tjenester eller produkter erhvervet gennem brugen af tjenesten efter Ansneis eget valg på ethvert tidspunkt. Endvidere erkender og accepterer du, at gebyrer, som gælder i visse geografiske områder, kan stige betydeligt i perioder med stor efterspørgsel. Ansnei vil i rimelig grad bestræbe sig på at informere dig om gebyrer, som måtte gælde, forudsat at du vil være ansvarlig for de påløbne gebyrer på din konto, uanset om du er bevidst om sådanne gebyrer eller beløbene deraf. Ansnei kan fra tid til anden sende visse brugere kampagnetilbud og rabatter, som kan betyde, at der opkræves forskellige gebyrer for de samme eller lignende tjenester eller produkter erhvervet gennem brug af tjenesterne, og du indvilliger i, at sådanne reklametilbud og rabatter, medmindre de også tilbydes til dig, ikke har nogen relevans for din brug af tjenesterne eller de gebyrer, som du vil betale. Du kan vælge at afbestille din anmodning om tjenester eller produkter fra en tredjepartsudbyder på et hvilket som helst tidspunkt inden ankomsten af tredjepartsudbyderen, hvorefter du muligvis skal betale et afbestillingsgebyr.

Denne betalingsstruktur har til hensigt at kompensere tredjepartsudbyderen fuldt for de leverede tjenester eller produkter. Med undtagelse af for vagttjenester, sikkerhedstjenester, operatørtjenester taxitransporttjenester, overvågningstjenester eller eskortetjenester som der anmodes om gennem applikationen, tildeler Ansnei ikke nogen del af din betaling som drikkepenge til tredjepartsudbyderen. Enhver repræsentation fra Ansnei (på Ansneis websted, i applikationen eller i Ansneis markedsføringsmateriale) om, at drikkepenge er "frivillige," "ikke påkrævet," og/eller er "inkluderet" i betalinger fra dig for de leverede tjenester eller produkter har ikke til hensigt at antyde, at Ansnei sender noget yderligere beløb til tredjepartsudbyderen, udover de beløb som er beskrevet ovenfor. Du forstår og indvilliger i, at selvom du er frit stillet til at betale yderligere beløb som drikkepenge til enhver tredjepartsudbyder, som leverer tjenester eller produkter til dig gennem tjenesten, er du ikke forpligtet dertil. Drikkepenge er frivillige. Efter du har modtaget tjenester eller produkter leveret gennem tjenesten, vil du have mulighed for at bedømme din oplevelse og give yderligere feedback om din tredjepartsudbyder.

Reparations- udlæg eller rengøringsgebyrer

Du vil være ansvarlig for udgifterne til reparation af skader på eller nødvendig rengøring af tredjepartsudbyderens tøj, køretøj og ejendom, såvel som særlige udlæg der måtte være i forbindelse med den udførte aktivitet, som er et resultat fra brug af tjenesten relateret til din konto udover skader, som skyldes "normalt slid" og nødvendig rengøring ("Reparation eller rengøring"). Hvis en tredjepartsudbyder rapporterer et behov for reparation, udlæg eller rengøring, og denne anmodning om reparation, udlæg eller rengøring bekræftes af Ansnei efter rimeligt skøn, forbeholder Ansnei sig retten til at foranstalte betaling af rimelige udgifter til sådan reparation eller rengøring på vegne af tredjepartsudbyderen ved brug af den betalingsmetode, som du har valgt for din konto. Sådanne beløb vil blive overført af Ansnei til den relevante tredjepartsudbyder og kan ikke refunderes.

5. Ansvarsfraskrivelse; ansvarsbegrænsning; skadesløsholdelse

ANSVARSFRASKRIVELSE

TJENESTERNE LEVERES SOM "DE FREMGÅR" OG "SOM DE ER TIL RÅDIGHED". ANSNEI FRALÆGGER SIG ALLE REPRÆSENTATIONER OG GARANTIER, UDTRYKKELIGE, RETMÆSSIGE ELLER, UNDERFORSTÅEDE, DER IKKE UDTRYKKELIGT ER FREMSAT I DISSE VILKÅR, HERUNDER UNDERSTÅEDE GARANTIER AF SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, OG AF AT DER IKKE FORELIGGER KRÆNKELSE. ENDVIDERE FREMSÆTTER ANSNEI INGEN ERKLÆRINGER OM ELLER GARANTIER ANGÅENDE PÅLIDELIGHEDEN, RETTIDIGHEDEN, KVALITETEN, EGNETHEDEN ELLER TILGÆNGELIGHEDEN AF DE TJENESTER ELLER NOGEN TJENESTER ELLER PRODUKTER, DER ANMODES OM GENNEM BRUGEN AF TJENESTERNE, ELLER FOR AT TJENESTERNE VIL VÆRE UFORSTYRREDE ELLER FEJLFRI. ANSNEI GARANTERER IKKE KVALITETEN, EGNETHEDEN, SIKKERHEDEN ELLER EVNERNE AF TREDJEPARTSUDBYDERE. DU INDVILLIGER I AT AL RISIKO, SOM OPSTÅR UD FRA DIN ANVENDELSE AF TJENESTERNE OG ENHVER TJENESTE ELLER PRODUKT ANMODET OM I FORBINDELSE HERMED, UDELUKKENDE ER DIN RISIKO I DET MAKSIMALE OMFANG, SOM DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV.

ANSVARSBEGRÆNSNING

ANSNEI SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SÆRLIGE, EKSEMPLARISKE, PØNALE ELLER FØLGESKADER, HERUNDER MISTET FORTJENESTE, MISTEDE DATA, PERSONSKADE ELLER EJENDOMSSKADE RELATERET TIL, I FORBINDELSE MED ELLER PÅ ANDEN VIS RESULTERENDE FRA BRUG AF TJENESTERNE, SELV HVIS ANSNEI ER BLEVET INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. ANSNEI SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE SKADER, ANSVAR ELLER TAB, DER UDSPRINGER AF: (i) DIN BRUG AF ELLER TILTRO TIL TJENESTERNE ELLER DIN MANGLENDE EVNE TIL AT TAGE ADGANG TIL ELLER BRUGE TJENESTERNE; ELLER (ii) NOGEN TRANSAKTION ELLER NOGET FORHOLD MELLEM DIG OG NOGEN TREDJEPARTSUDBYDER, SELV HVIS ANSNEI ER BLEVET INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. ANSNEI SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR FORSINKELSE ELLER MANGLENDE PRÆSTATION, SOM RESULTERER FRA ÅRSAGER, SOM ANSNEI IKKE MED RIMELIGHED HAR KONTROL OVER. DU ERKENDER, AT TREDJEPARTSUDBYDERE AF TRANSPORTTJENESTER, SOM LEVERER TRANSPORTTJENESTER, SOM DER ANMODES OM GENNEM VISSE ANMODNINGSMÆRKER, MULIGVIS VIL TILBYDE SIKKERHEDS- VAGT- OG TRANSPORTTJENESTER, DER INVOLVERER VAGT- SKORTE- ”GÅ EN TUR MED EN VEN”- SAMKØRSEL ELLER PEER-TO-PEER TRANSPORTTJENESTER, OG DE VIL MULIGVIS IKKE HAVE LICENS ELLER GODKENDELSE SOM PROFESSIONELLE. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER SKAL ANSNEIS SAMLEDE ANSVAR OVER FOR DIG I FORBINDELSE MED DISSE TJENESTER FOR ALLE SKADER, TAB OG SØGSMÅL OVERSTIGE FEM HUNDREDE EURO (€500).

ANSNEIS TJENESTER KAN ANVENDES AF DIG TIL AT ANMODE OM OG PLANLÆGGE EVENT-, SIKKERHEDS-, VAGT-, TRANSPORT-, ESKORTE-, PRODUKT- TEKNISKE-, DETEKTIV-, OVERFØRSEL-, ELLER LOGISTIKTJENESTER FRA TREDJEPARTSUDBYDERE, MEN DU INDVILLIGER I, AT ANSNEI IKKE HAR NOGET ANSVAR ELLER PÅ NOGEN MÅDE HÆFTER OVER FOR DIG I RELATION TIL NOGEN EVENT-, SIKKERHEDS-, VAGT-, TRANSPORT-, ESKORTE-, PRODUKT- TEKNISKE-, DETEKTIV-, OVERFØRSEL-, ELLER LOGISTIKTJENESTER, SOM LEVERES TIL DIG AF TREDJEPARTSUDBYDERE, ANDET END SOM UDTRYKKELIGT ANFØRT I DISSE VILKÅR.

BEGRÆNSNINGERNE OG ANSVARSFRASKRIVELSEN I DETTE AFSNIT 5 FOREGIVER IKKE AT BEGRÆNSE ANSVAR ELLER ÆNDRE DINE RETTIGHEDER SOM FORBRUGER, SOM UNDER GÆLDENDE LOV IKKE KAN EKSKLUDERES.

Skadesløsholdelse

Du indvilliger i at skadesløsholde og fritage Ansnei og dets bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere og agenter fra alle og ethvert krav, erstatningsansvar, forpligtelser, tab, ansvar og udgifter (herunder advokatsalærer), der forekommer på baggrund af eller i forbindelse med: (i) din brug af tjenesterne, eller tjenester eller produkter erhvervet gennem brug af tjenesterne; (ii) dit brud på eller krænkelse af nogen af disse vilkår; (iii) Ansnei brug af dit brugerindhold; eller (iv) din krænkelse af tredjepartsrettigheder, herunder af tredjepartsudbydere.

6. Gældende lov; voldgift

Bortset fra, hvad der ellers er anført i disse Vilkår, skal disse Vilkår udelukkende reguleres af og fortolkes i overensstemmelse med lovene i Danmark, med undtagelse af reglerne i international privatret. Wien-konventionen om internationale løsørekøb fra 1980 (CISG) finder ikke anvendelse. Enhver tvist, konflikt eller kontrovers, som opstår ud af eller stort set i forbindelse med disse Vilkår, herunder dem, der vedrører dens gyldighed, dens fortolkning eller dens håndhævelse (enhver "tvist"), skal først obligatorisk forelægges mæglingsprocedurer i henhold til det internationale handelskammers regler om mægling (International Chamber of Commerce Mediation Rules ("ICC Mediation Rules"). Hvis en sådan tvist ikke er blevet afgjort inden for tres (60) dage, efter en anmodning om mægling er blevet forelagt i henhold til sådanne ICC-regler om mægling, skal en sådan tvist alene og endeligt afgøres ved voldgift i henhold til det internationale handelskammers voldgiftsregler ("ICC Arbitration Rules"). ICC-reglernes bestemmelser om en nødvoldgiftsmand er udelukket. Tvisten skal løses af én (1) voldgiftsmand, der skal udpeges i overensstemmelse med ICC-reglerne. Både mægling og voldgift vil foregå i København, Danmark uden præjudice over for nogen rettigheder, som du måtte have i henhold til paragraf 18 i Bruxelles I bis regulation (OJ EU 2012 L351/1). Sproget anvendt ved mægling og/eller voldgift skal være dansk, medmindre du ikke taler dansk. I sådant tilfælde kan mægling og/eller voldgift foregå på engelsk. Eksistensen og indholdet af mæglings- og voldgiftsprocedurerne, herunder dokumenter og oplæg indsendt af parterne, korrespondance fra og til internationale handelskammer, korrespondance fra mægleren og korrespondance, kendelser og voldgiftskendelser udstedt af den ene (udpegede) voldgiftsmand, skal forblive strengt fortrolige og må ikke afsløres for tredjeparter uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra den anden part, medmindre: (i) oplysning for tredjeparten med rimelighed er påkrævet i forbindelse med udførelse af mæglings- eller voldgiftsprocessen; og (ii) tredjeparten indvilliger i uden forbehold at være skriftligt bundet af den fortrolighed, som betinges heri.

7. Andre bestemmelser

Påstande om krænkelse af ophavsret

Påstande om krænkelse af ophavsret skal sendes til Ansneis udpegede agent. Besøg Ansneis hjemmeside på www.ansnei.com/da/legal for den relevante adresse og yderligere information.

Meddelelse.

Ansnei kan give meddelelse ved hjælp af en generel meddelelse på tjenesterne, elektronisk post til din e-mailadresse angivet for din konto, eller ved skriftlig meddelelse sendt til din adresse, som angivet for din konto. Du kan give meddelelse til Ansnei ved skriftlig meddelelse sendt til Ansneis adresse på Klostermosevej 140, 3000 Helsingør, Danmark.

Generelt.

Du må ikke overdrage eller overføre disse vilkår helt eller delvist uden forudgående skriftligt samtykke fra Ansnei. Du kan give Ansnei din godkendelse til, at de overdrager eller overføre disse vilkår helt eller delvist, herunder til: (i) et datterselskab eller associeret selskab; (ii) en virksomhed, som overtager Ansneis egenkapital, forretning eller aktiver; eller (iii) en efterfølgende virksomhed ved sammenlægning. Der eksisterer ikke noget joint venture, partnerskab eller formidlingsforhold mellem dig, Ansnei eller nogen tredjepartsudbyder som følge af kontrakten mellem dig og Ansnei eller brug af tjenesterne.

Hvis nogen bestemmelse i disse vilkår findes at være helt eller delvist ulovlig, ugyldig eller umulig at håndhæve ifølge en nogen lov, skal den pågældende bestemmelse eller del deraf i dette omfang anses for ikke at være del af disse vilkår, men lovligheden, gyldigheden og eksigibiliteten af de andre bestemmelser i disse vilkår vil ikke være påvirket. I et sådant tilfælde skal parterne erstatte den ulovlige, ugyldige eller ikke-eksigible bestemmelse eller del deraf med en bestemmelse eller del deraf, som er lovlig, gyldig og eksigibel, og som i størst muligt omfang har samme virkning som den ulovlige, ugyldige eller ikke-eksigible bestemmelse i henhold til indholdet af og formålet med disse vilkår. Disse vilkår udgør hele aftalen og parternes forståelse af indholdet. Den erstatter og afløser alle forudgående eller samtidige aftaler eller forpligtelser vedrørende dette indhold. I disse vilkår betyder ordene "inklusive" og "inkluderer" "inklusive, men ikke begrænset til."

 • Overall
 • Guards
 • Users
 • Cookie Statement
Ansnei’s Data Privacy Policy
Language

We wanted to take a moment to make very clear our policy on data privacy, which is fundamental to our commitment to both clients and guards. Ansnei has a strict policy prohibiting all employees at every level from accessing a client or guard’s data. The only exception to this policy is for a limited set of legitimate business purposes. Our policy has been communicated to all employees and contractors.

Examples of legitimate business purposes for select members of the team include:

 • Supporting clients and guards in order to solve problems brought to their attention by the Ansnei community.

 • Facilitating payment transactions for guards and companies.

 • Monitoring guards and client accounts for fraudulent activity, including terminating fake accounts and following up on stolen credit card reports.

 • Reviewing specific client or guards accounts in order to troubleshoot bugs.

The policy is also clear that access to client and guard accounts is being closely monitored and audited by data security specialists on an ongoing basis, and any violations of the policy will result in disciplinary action, including the possibility of termination and legal action.

Ansnei’s business depends on the trust of the clients and guards that use our technology and platform. The trip history of our riders is confidential information, and Ansnei protects this data from internal and external unauthorized access. As the company continues to grow, we will continue to be transparent about our policy and ensure that it is properly understood by our employees.

Data Privacy Policy Guards
Language

SECURITY GUARD PRIVACY STATEMENT

Effective Date: March 17th 2016

Ansnei collects information about you when you use our mobile applications, websites, and other online products and services (collectively, the “Services”) and through other interactions and communications you have with us. Privacy Statement (“Statement”) applies to information collected and used by Ansnei ApS and affiliated (hereinafter “Ansnei” or “we”).

SCOPE AND APPLICATION

This Statement applies to guards, drivers, security personnel, couriers, detectives, operators, escorts, partner security-, partner safety-, partner transportation-, and all other partner companies, and any other persons that use the Ansnei platform under license (collectively “Guards,” or individually “you”).

This Statement does not apply to persons (e.g. "clients" or "users") who use our app or Services to request Guards for security, surveilance, escort, rendering, monitoring, transportation, safety, delivery, or other services provided by Ansnei and any of its partners (“Users”).

If you interact with the Services as both a User and a Guard (in any of the forms mentioned above), the respective privacy statements apply to your different interactions.

COLLECTION OF INFORMATION

INFORMATION YOU PROVIDE TO US

We collect information you provide directly to us, such as when you create or modify your account, request services, contact customer support, or otherwise communicate with us.

This information may include: name, email, phone number, postal address, profile picture, payment method, items requested (for delivery services), delivery notes, and other information you choose to provide.

INFORMATION WE COLLECT THROUGH YOUR USE OF OUR SERVICES

When you use our Services, we collect information about you in the following general categories:

 • Location Information: When you use any of the Services this can be for security or transportation or delivery etc., we collect precise location data about the order and duration trip from the Ansnei app or web-site used by the Guard. If you permit the Ansnei app or web-site to access location services through the permission system used by your mobile operating system (“platform”), we may also collect the precise location of your device when the app or web-site is running in the foreground or background. We may also derive your approximate location from your IP address.
 • Contacts Information: If you permit the Ansnei app or web-site to access the address book on your device through the permission system used by your mobile platform, we may access and store names and contact information from your address book to facilitate social interactions through our Services and for other purposes described in this Statement or at the time of consent or collection.
 • Transaction Information: We collect transaction details related to your use of our Services, including the type of service requested, date and time the service was provided, amount charged, place and distance traveled, and other related transaction details. Additionally, if someone uses your promo code, we may associate your name with that person.
 • Usage and Preference Information: We collect information about how you and site visitors interact with our Services, preferences expressed, and settings chosen. In some cases we do this through the use of cookies, pixel tags, and similar technologies that create and maintain unique identifiers. To learn more about these technologies, please see our Cookie Statement.
 • Device Information: We may collect information about your mobile device, including, for example, the hardware model, operating system and version, software and file names and verions, preferred language, unique device identifier, advertising identifiers, serial number, device motion information, and mobile network information.
 • Call and SMS Data: Our Services facilitate communications between Users and "Guards/Security people of all kinds". In connection with facilitating this service, we receive call data, including the date and time of the call or SMS message, the parties’ phone numbers, and the content of the SMS message.
 • Log Information: When you interact with the Services, we collect server logs, which may include information like device IP address, access dates and times, app and web- features or pages viewed, app crashes and other system activity, type of browser, and the third-party site or service you were using before interacting with our Services.

IMPORTANT INFORMATION ABOUT PLATFORM PERMISSIONS

Most mobile platforms (iOS, Android, etc.) have defined certain types of device data that apps cannot access without your consent.

And these platforms have different permission systems for obtaining your consent.

The iOS platform will alert you the first time the Ansnei app wants permission to access certain types of data and will let you consent (or not consent) to that request.

Android devices will notify you of the permissions that the Ansnei app seeks before you first use the app, and your use of the app constitutes your consent.

INFORMATION WE COLLECT FROM OTHER SOURCES

We may also receive information from other sources and combine that with information we collect through our Services. For example:

 • If you choose to link, create, or log in to your Ansnei account with a payment provider (e.g., Google Wallet) or social media service (e.g., Facebook), or if you engage with a separate app or website that uses our API (or whose API we use), we may receive information about you or your connections from that site or app.
 • If you use the Services through an account associated with a partner guard company, spartner security company, partner transportation company or any other partner company, we may receive information about you from that partner company.
 • When you provide ordered and on demand services to Users, our Users may provide us with a driver rating or similar rating of the service you provide for them.
 • If you also interact with our Services in another capacity, for instance to request on demand services as a User, or as a user of other apps we may provide, we may combine or associate that information with information we have collected from you in your capacity as a Guard.

USE OF INFORMATION

We may use the information we collect about you to:

.

 • Provide, maintain, and improve our Services, including, for example, to facilitate payments, send receipts, provide products and services (and send related information), develop new features, provide customer support to Users and Guards, develop safety features, authenticate users, and send product updates and administrative messages;
 • Perform internal operations, including, for example, to prevent fraud and abuse of our Services; to troubleshoot software bugs and operational problems; to conduct data analysis, testing, and research; and to monitor and analyze usage and activity trends;
 • Send or facilitate communications (i) between you and a User (e.g. a client), such as estimated times of arrival (ETAs), or (ii) between you and a contact of yours at your direction in connection with your use of certain features, such as referrals.
 • Send you communications we think will be of interest to you, including information about products, services, promotions, news, and events of Ansnei and other companies, where permissible and according to local applicable laws; and to process contest, sweepstake, or other promotion entries and fulfill any related awards;
 • Personalize and improve the Services, including to provide or recommend features, content, social connections, referrals, and advertisements.

We may transfer the information described in this Statement to, and process and store it in, the United States, EU and other countries, some of which may have less protective data protection laws than the region in which you reside. Where this is the case, we will take appropriate measures to protect your personal information in accordance with this Statement. If you are in the EU or Switzerland, please also see the Safe Harbor notice below.

SHARING OF INFORMATION

We may share the information we collect about you as described in this Statement or as described at the time of collection or sharing, including as follows:

THROUGH OUR SERVICES

We may share your information:

 • With Users in connection with their request for security, escort, surveilance, transportation or other services. For instance we may share your name, personal photo, vehicle photo, vehicle license, vehicle make and model, precise or approximate location, average rating provided by Users, and certain contact information (depending upon your location and applicable laws). After you have provided the requested services, we will send the User a receipt via e-mail or other means which may include the breakdown of amounts charged, your name, contact information, photo, a map of the route you took, and other transaction details.
 • With other people, as directed by you, in connection with a particular service, offering or promotion; or with third parties to provide you a service you requested through a partnership or promotional offering made by a third party or us;
 • With the general public if you submit content in a public forum, such as blog comments, social media posts, or other features of our Services that are viewable by the general public;
 • With third parties with whom you choose to let us share information, for example other apps or websites that integrate with our API or Services, or those with an API or Service with which we integrate; and
 • With your partner guard company, your partner security company, or your partner transportation company and any necessary third parties engaged by us or the partner company, if you use the Services through an account connected to a partner guard/transportation/security etc company.

OTHER IMPORTANT SHARING

We may share your information:

 • With Ansnei subsidiaries and affiliated entities that provide services or conduct data processing on our behalf, or for data centralization and / or logistics purposes;
 • With vendors, consultants, marketing partners, and other service providers who need access to such information to carry out work on our behalf;
 • In response to a request for information by a competent authority if we believe disclosure is in accordance with, or is otherwise required by, any applicable law, regulation, or legal process;
 • With law enforcement officials, government authorities, or other third parties if we believe your actions are inconsistent with our User agreements, Terms of Service, or policies, or to protect the rights, property, or safety of Ansnei or others;
 • In connection with, or during negotiations of, any merger, sale of company assets, consolidation or restructuring, financing, or acquisition of all or a portion of our business by or into another company;
 • If we otherwise notify you and you consent to the sharing; and
 • In an aggregated and/or anonymized form which cannot reasonably be used to identify you.

SOCIAL SHARING FEATURES

The Services may integrate with social sharing features and other related tools which let you share actions you take on our Services with other apps, sites, or media, and vice versa.

Your use of such features enables the sharing of information with your friends or the public, depending on the settings you establish with the social sharing service.

Please refer to the privacy policies of those social sharing services for more information about how they handle the data you provide to or share through them.

ANALYTICS AND ADVERTISING SERVICES PROVIDED BY OTHERS

We may allow others to provide audience measurement and analytics services for us, to serve advertisements on our behalf across the Internet, and to track and report on the performance of those advertisements.

These entities may use cookies, web beacons, SDKs, and other technologies to identify your device when you visit our site and use our Services, as well as when you visit other online sites and services.

For more information about these technologies and service providers, please refer to our Cookie Statement.

U.S.-EU AND U.S.-SWISS SAFE HARBOR

Ansnei ApS complies with the U.S.-EU and the U.S.-Swiss Safe Harbor frameworks as set forth by the U.S. Department of Commerce in connection with its processing of personal data about data subjects in European Union member countries and Switzerland.

With respect to this data, Ansnei ApS adheres to the relevant Safe Harbor Privacy Principles of notice, choice, onward transfer, security, data integrity, access, and enforcement.

To learn more about these Safe Harbor programs, and to view our certification, please visit the Safe Harbor website http://www.export.gov/safeharbor/.

YOUR CHOICES

ACCOUNT INFORMATION

You may correct your account information at any time by logging into your online or in-app account. If you wish to cancel your account, please email us at support@ansnei.com

Please note that in some cases we may retain certain information about you as required by law, or for legitimate business purposes to the extent permitted by law.

For instance, if you have a standing credit or debt on your account, or if we believe you have committed fraud or violated our Terms, we may seek to resolve the issue before deleting your information.

ACCESS RIGHTS

Ansnei will comply with individual’s requests regarding access, correction, and/or deletion of the personal data it stores in accordance with applicable law.

LOCATION INFORMATION

We request permission for our app’s collection of precise location from your device per the permission system used by your mobile operating system.

If you initially permit the collection of this information, you can later disable it by changing the location settings on your mobile device.

However, this will limit your ability to use certain features of our Services.

Additionally, disabling our app’s collection of precise location from your device will not limit our ability to derive approximate location from your IP address.

CONTACT INFORMATION

We may also seek permission for our app’s collection and syncing of contact information from your device per the permission system used by your mobile operating system

If you initially permit the collection of this information, iOS users can later disable it by changing the contacts settings on your mobile device. The Android platform does not provide such a setting.

PROMOTIONAL COMMUNICATIONS

You may opt out of receiving promotional messages from us by following the instructions in those messages.

If you opt out, we may still send you non-promotional communications, such as those about your account, about Services you have requested, or our ongoing business relations.

YOUR CALIFORNIA PRIVACY RIGHTS

California law permits residents of California to request certain details about how their information is shared with third parties for direct marketing purposes.

Ansnei does not share your personally identifiable information with third parties for the third parties’ direct marketing purposes unless you provide us with consent to do so.

COOKIES AND ADVERTISING

Please refer to our Cookie Statement for more information about your choices around cookies and related technologies.

CHANGES TO THE STATEMENT

We may change this Statement from time to time.

If we make significant changes in the way we treat your personal information, or to the Statement, we will provide you notice through the Services or by some other means, such as email.

Your continued use of the Services after such notice constitutes your consent to the changes.

We encourage you to periodically review the Statement for the latest information on our privacy practices.

CONTACT US

If you have any questions about this Privacy Statement, please contact us at support@ansnei.com, or write us at Ansnei ApS, Attn: Legal. Jorcks Passage C, DK-1162 Copenhagen, Denmark.

Data Privacy Policy Users
Language

USER PRIVACY STATEMENT

Effective Date: 2016-03-17

Ansnei collects information about you when you use our mobile applications, websites, and other online products and services (collectively, the “Services”) and through other interactions and communications you have with us. The Services are provided by Ansnei ApS, and this Privacy Statement applies to information collected and used by Ansnei ApS (referred to herein as “Ansnei” or “we”).

SCOPE AND APPLICATION

This Privacy Statement (“Statement") applies to persons anywhere in the world who use our apps or Services to request guard, security, transportation, bodyguard, delivery, surveilance, rendering, technical, monitoring or other ordered services (“Users”).

This Statement does not apply to information we collect from or about guards, security personnel, operators, technicians, detectives, drivers, couriers, partner transportation/security/guard/detective/alarm/surveilance and other partner companies, or any other persons who use the Ansnei platform under license (collectively “Guards”).

If you interact with the Services as both a User and a Guard, the respective privacy statements apply to your different interactions.

COLLECTION OF INFORMATION

INFORMATION YOU PROVIDE TO US

We collect information you provide directly to us, such as when you create or modify your account, request services, contact customer support, or otherwise communicate with us.

This information may include: name, email, phone number, postal address, profile picture, payment method, items requested (for delivery services), delivery notes, and other information you choose to provide.

INFORMATION WE COLLECT THROUGH YOUR USE OF OUR SERVICES

When you use our Services, we collect information about you in the following general categories:

 • Location Information: When you use any of the Services this can be for security or transportation or delivery etc., we collect precise location data about the order and duration trip from the Ansnei app or web-site used by the Guard. If you permit the Ansnei app or web-site to access location services through the permission system used by your mobile operating system (“platform”), we may also collect the precise location of your device when the app or web-site is running in the foreground or background. We may also derive your approximate location from your IP address.
 • Contacts Information: If you permit the Ansnei app or web-site to access the address book on your device through the permission system used by your mobile platform, we may access and store names and contact information from your address book to facilitate social interactions through our Services and for other purposes described in this Statement or at the time of consent or collection.
 • Transaction Information: We collect transaction details related to your use of our Services, including the type of service requested, date and time the service was provided, amount charged, place and distance traveled, and other related transaction details. Additionally, if someone uses your promo code, we may associate your name with that person.
 • Usage and Preference Information: We collect information about how you and site visitors interact with our Services, preferences expressed, and settings chosen. In some cases we do this through the use of cookies, pixel tags, and similar technologies that create and maintain unique identifiers. To learn more about these technologies, please see our Cookie Statement.
 • Device Information: We may collect information about your mobile device, including, for example, the hardware model, operating system and version, software and file names and verions, preferred language, unique device identifier, advertising identifiers, serial number, device motion information, and mobile network information.
 • Call and SMS Data: Our Services facilitate communications between Users and "Guards/Security people of all kinds". In connection with facilitating this service, we receive call data, including the date and time of the call or SMS message, the parties’ phone numbers, and the content of the SMS message.
 • Log Information: When you interact with the Services, we collect server logs, which may include information like device IP address, access dates and times, app and web- features or pages viewed, app crashes and other system activity, type of browser, and the third-party site or service you were using before interacting with our Services.

IMPORTANT INFORMATION ABOUT PLATFORM PERMISSIONS

Most mobile platforms (iOS, Android, etc.) have defined certain types of device data that apps cannot access without your consent.

These platforms have different permission systems for obtaining your consent. The iOS platform will alert you the first time the Ansnei app wants permission to access certain types of data and will let you consent (or not consent) to that request.

Android devices will notify you of the permissions that the Ansnei app seeks before you first use the app, and your use of the app constitutes your consent.

Sometimes these permissions require more explanation than the platforms themselves provide, and the permissions we request will change over time.

INFORMATION WE COLLECT FROM OTHER SOURCES

We may also receive information from other sources and combine that with information we collect through our Services. For example:

 • If you choose to link, create, or log in to your Ansnei account with a payment provider (e.g., Google Wallet) or social media service (e.g., Facebook), or if you engage with a separate app or website that uses our API (or whose API we use), we may receive information about you or your connections from that site or app.
 • If your employer uses one of our enterprise solutions, such as Ansnei for Business (launch in 2017), we may receive information about you from your employer.
 • When you request on demand services, our Guards (and other Security people) may provide us with a User rating after providing services to you.
 • If you also interact with our Services in another capacity, for instance as a Guard or user of other apps we provide, we may combine or associate that information with information we have collected from you in your capacity as a User or person ordering Ansnei services.

USE OF INFORMATION

We may use the information we collect about you to:

 • Provide, maintain, and improve our Services, including, for example, to facilitate payments, send receipts, provide products and services you request (and send related information), develop new features, provide customer support to Users and Guards (and all other types of Security), develop safety features, authenticate users, and send product updates and administrative messages;
 • Perform internal operations, including, for example, to prevent fraud and abuse of our Services; to troubleshoot software bugs and operational problems; to conduct data analysis, testing, and research; and to monitor and analyze usage and activity trends;
 • Send or facilitate communications (i) between you and a Guard, such as estimated times of arrival (ETAs), duration of work, whereabouts, or (ii) between you and a contact of yours at your direction in connection with your use of certain features, such as referrals, invites, split cost requests, or ETA sharing;
 • Send you communications we think will be of interest to you, including information about products, services, promotions, news, and events of Ansnei and other companies, where permissible and according to local applicable laws; and to process contest, sweepstake, or other promotion entries and fulfill any related awards;
 • Personalize and improve the Services, including to provide or recommend features, content, social connections, referrals, and advertisements.

We may transfer the information described in this Statement to, and process and store it in, the United States, EU and other countries, some of which may have less protective data protection laws than the region in which you reside. Where this is the case, we will take appropriate measures to protect your personal information in accordance with this Statement. If you are in the EU or Switzerland, please also see the Safe Harbor notice below.

SHARING OF INFORMATION

We may share the information we collect about you as described in this Statement or as described at the time of collection or sharing, including as follows:

THROUGH OUR SERVICES

We may share your information:

 • With Guards to enable them to provide the Services you request. For example, we share your name, photo (if you provide one), average User rating given by Guards, and event location or pickup and/or drop-off locations with Guards;
 • With other users if you use a guard-sharing service, and with other people, as directed by you, such as when you want to share your estimated time of arrival, your location or split the cost with someone else;
 • With third parties to provide you a service you requested through a partnership or promotional offering made by a third party or us;
 • With the general public if you submit content in a public forum, such as blog comments, social media posts, or other features of our Services that are viewable by the general public;
 • With third parties with whom you choose to let us share information, for example other apps or websites that integrate with our API or Services, or those with an API or Service with which we integrate; and
 • With your employer (or similar entity) and any necessary third parties engaged by us or your employer (e.g., an expense management service provider), if you participate in any of our enterprise solutions such as Ansnei for Business (launching 2017).

OTHER IMPORTANT SHARING

We may share your information:

 • With Ansnei subsidiaries and affiliated entities that provide services or conduct data processing on our behalf, or for data centralization and / or logistics purposes;
 • With vendors, consultants, marketing partners, and other service providers who need access to such information to carry out work on our behalf;
 • In response to a request for information by a competent authority if we believe disclosure is in accordance with, or is otherwise required by, any applicable law, regulation, or legal process;
 • With law enforcement officials, government authorities, or other third parties if we believe your actions are inconsistent with our User agreements, Terms of Service, or policies, or to protect the rights, property, or safety of Ansnei or others;
 • In connection with, or during negotiations of, any merger, sale of company assets, consolidation or restructuring, financing, or acquisition of all or a portion of our business by or into another company;
 • If we otherwise notify you and you consent to the sharing; and
 • In an aggregated and/or anonymized form which cannot reasonably be used to identify you.

SOCIAL SHARING FEATURES

The Services may integrate with social sharing features and other related tools which let you share actions you take on our Services with other apps, sites, or media, and vice versa.

Your use of such features enables the sharing of information with your friends or the public, depending on the settings you establish with the social sharing service.

Please refer to the privacy policies of those social sharing services for more information about how they handle the data you provide to or share through them.

ANALYTICS AND ADVERTISING SERVICES PROVIDED BY OTHERS

We may allow others to provide audience measurement and analytics services for us, to serve advertisements on our behalf across the Internet, and to track and report on the performance of those advertisements.

These entities may use cookies, web beacons, SDKs, and other technologies to identify your device when you visit our site and use our Services, as well as when you visit other online sites and services.

For more information about these technologies and service providers, please refer to our Cookie Statement.

U.S.-EU AND U.S.-SWISS SAFE HARBOR

Ansnei ApS complies with the U.S.-EU and the U.S.-Swiss Safe Harbor frameworks as set forth by the U.S. Department of Commerce in connection with its processing of personal data about data subjects in European Union member countries and Switzerland.

With respect to this data, Ansnei ApS adheres to the relevant Safe Harbor Privacy Principles of notice, choice, onward transfer, security, data integrity, access, and enforcement.

To learn more about these Safe Harbor programs, and to view our certification, please visit the Safe Harbor website http://www.export.gov/safeharbor/.

YOUR CHOICES

TOTAL SECRECY ACCOUNT

We are able to provide you a total secrecy account.

For these accounts we delete all data (or encrypt, and delete the key) that can be directly linked to you as a person or your account within 48 hours after completed and paid orders.

These accounts cost USD 5/month (up-front payment), and data will be deleted as long as the secrecy account is paid for, and in accordance with the terms presented under "ACCOUNT INFORMATION".

You can always opt out of the secrecy account, and we will stop deleting your data / encryption keys for future data.

ACCOUNT INFORMATION

You may correct your account information at any time by logging into your online or in-app account. If you wish to cancel your account, please email us at support@ansnei.com

Please note that in some cases we may retain certain information about you as required by law, or for legitimate business purposes to the extent permitted by law.

For instance, if you have a standing credit or debt on your account, or if we believe you have committed fraud or violated our Terms, we may seek to resolve the issue before deleting your information.

ACCESS RIGHTS

Ansnei will comply with individual’s requests regarding access, correction, and/or deletion of the personal data it stores in accordance with applicable law.

LOCATION INFORMATION

We request permission for our app’s collection of precise location from your device per the permission system used by your mobile operating system.

If you initially permit the collection of this information, you can later disable it by changing the location settings on your mobile device.

However, this will limit your ability to use certain features of our Services.

Additionally, disabling our app’s collection of precise location from your device will not limit our ability to collect your location information from a Guard's device nor our ability to derive approximate location from your IP address.

CONTACT INFORMATION

We may also seek permission for our app’s collection and syncing of contact information from your device per the permission system used by your mobile operating system

If you initially permit the collection of this information, iOS users can later disable it by changing the contacts settings on your mobile device. The Android platform does not provide such a setting.

PROMOTIONAL COMMUNICATIONS

You may opt out of receiving promotional messages from us by following the instructions in those messages.

If you opt out, we may still send you non-promotional communications, such as those about your account, about Services you have requested, or our ongoing business relations.

YOUR CALIFORNIA PRIVACY RIGHTS

California law permits residents of California to request certain details about how their information is shared with third parties for direct marketing purposes.

Ansnei does not share your personally identifiable information with third parties for the third parties’ direct marketing purposes unless you provide us with consent to do so.

COOKIES AND ADVERTISING

Please refer to our Cookie Statement for more information about your choices around cookies and related technologies.

CHANGES TO THE STATEMENT

We may change this Statement from time to time.

If we make significant changes in the way we treat your personal information, or to the Statement, we will provide you notice through the Services or by some other means, such as email.

Your continued use of the Services after such notice constitutes your consent to the changes.

We encourage you to periodically review the Statement for the latest information on our privacy practices.

CONTACT US

If you have any questions about this Privacy Statement, please contact us at support@ansnei.com, or write us at Ansnei ApS, Attn: Legal. Jorcks Passage C, DK-1162 Copenhagen, Denmark.

Cookie Statement
Language

COOKIE STATEMENT (GLOBAL)

Valid as of March 17th 2016

ANSNEI COPYRIGHT POLICY
Language

NOTIFICATION OF COPYRIGHT INFRINGEMENT:

Ansnei ApS (“Ansnei”) respects the intellectual property rights of others and expects its users to do the same.

It is Ansnei’s policy, in appropriate circumstances and at its discretion, to disable and/or terminate the accounts of users who repeatedly infringe or are repeatedly charged with infringing the copyrights or other intellectual property rights of others.

Ansnei will respond expeditiously to claims of copyright infringement committed using the Ansnei website or other online network accessible through a mobile device or other type of device (the “Sites”) that are reported to Ansnei’s Designated Copyright Agent, identified in the sample notice below.

If you are a copyright owner, or are authorized to act on behalf of one, or authorized to act under any exclusive right under copyright, please report alleged copyright infringements taking place on or through the Sites by completing the following DMCA Notice of Alleged Infringement and delivering it to Ansnei’s Designated Copyright Agent. Upon receipt of the Notice as described below, Ansnei will take whatever action, in its sole discretion, it deems appropriate, including removal of the challenged material from the Sites.

DMCA NOTICE OF ALLEGED INFRINGEMENT (“NOTICE”)

 1. Identify the copyrighted work that you claim has been infringed, or - if multiple copyrighted works are covered by this Notice - you may provide a representative list of the copyrighted works that you claim have been infringed.
 2. Identify the material that you claim is infringing (or to be the subject of infringing activity) and that is to be removed or access to which is to be disabled, and information reasonably sufficient to permit us to locate the material, including at a minimum, if applicable, the URL of the link shown on the Site(s) where such material may be found.
 3. Provide your mailing address, telephone number, and, if available, email address.
 4. Include both of the following statements in the body of the Notice:

  “I hereby state that I have a good faith belief that the disputed use of the copyrighted material is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law (e.g., as a fair use).”

  “I hereby state that the information in this Notice is accurate and, under penalty of perjury, that I am the owner, or authorized to act on behalf of the owner, of the copyright or of an exclusive right under the copyright that is allegedly infringed.”

 5. Provide your full legal name and your electronic or physical signature.

Deliver this Notice, with all items completed, to Ansnei’s Designated Copyright Agent:

Copyright Agent

Ansnei ApS
Jorcks Passage C
DK-1162 Copenhagen
Denmark
Email: support@ansnei.com
IMPORTANT: Emails unrelated to copyright use or infringement will automatically be deleted.

Security policy
Language

Responsible Disclosure Policy

Maintaining the safety and privacy of your data with Ansnei is one of Ansnei Engineering's top goals.

If you are a security researcher (or any other perceptive user) and have discovered a security vulnerability in one of our products, please contact support@ansnei.com

To report something particularly sensitive, you can use the Ansnei Product Security PGP/GPG Key to encrypt your email.

We consider reports to this address to be of the highest priority, and will investigate them as quickly as possible.

For all other concerns, please visit www.ansnei.com/da/faq or email support@ansnei.com

For vulnerabilities reported to us in compliance with this disclosure policy, Ansnei commits to validate, respond to, and fix vulnerabilities in a timely fashion and to not take legal or administrative action against responsible vulnerability reporters.

Ansnei reserves all of its legal rights in the event of noncompliance.

Please include the following in security submissions:

 • Your email address
 • Your full name
 • Summary of issue (e.g., XSS on Page Foo, CSRF on Page Bar, SQLi in App Baz)
 • Steps to reproduce the issue

As a special thanks to individuals who have reported previously-unknown security vulnerabilities, we will maintain a list of credits here on this page.

ACKNOWLEDGEMENTS

* Evan Ricaforta
* Anders B. Nielsen
* Carsten Rasmussen
* Sergii Starodubtsev
* Detectify
* Mikel Thormod
* Mohamed A. Baset
* Arvind Singh
* Edis Konstantini

LOGIN

Husk mig