ANSNEI – Passer på dig, dit og dine

Vagtens Arbejdsgrundlag

Vagtens Arbejdsgrundlag

Vagtens Arbejdsgrundlag

Vagtens Arbejdsgrundlag

Vagtens arbejde bygger på kontrakter mellem vagtfirmaet og de virksomheder, der er kunder hos firmaet. Vagten skal følge retningslinjerne i en skreven instruktion og en forholdsordre. En ronderende vagt skal desuden følge en rondebeskrivelse.

Vagtens instruktion beskriver det arbejde, han skal udføre, og hvornår han skal gøre det. Eksempel på en simpel instruktion:

”Vagten skal på virksomheden ved arbejdstids ophør straks lukke alle åbenstående vinduer, samt lukke og aflåse åbenstående døre.”

Vagtens forholdsordre fortæller, hvad han skal gøre, hvis der er noget galt. Eksempel på en forholdsordre:

”Ved driftsforstyrrelse på fyringsanlægget kontaktes:

1. Oliefyrstekniker O. Bjerre, tlf. 98 67 71 234

2. Værkfører Bjarne Nielsen, tlf. 30 99 523 20

3. Hvis ingen af disse svarer, kontaktes vagtfirmaet”

En rapport skal altid omfatte:

En rapport bør altid være formuleret i et sagligt, objektivt og fordomsfrit sprog. Hvis en rapport skal bruges af politiet eller ved en forklaring i retten, bør vagten bruge de udtryk og vendinger, som bruges i straffeloven, retsplejeloven eller andre love. Som anvendte udtryk, kan nævnes ord som ”nødvendigt” og ”forsvarligt”.

Et signalement bør også skrives så hurtigt som muligt efter en hændelse. Man bør ikke tale sammen med andre, da vi alle har forskellige opfattelser af, hvad vi har set. Når man skal lave et signalement af en person, beskriver man personen, oppefra og ned. Derefter beskriver man, hvilken påklædning personen havde på. Det gør man udefra og ind.

Vagtens DNA
Forebygge – Betjene – Forhindre

Brand

Hindre kriminelle handlinger

Service

Teknik/miljø/overvågning

Energitab/-besparelse

Vandskade

Relaterede nyheder

VAGT – Vagtfunktionær

Fede luder – dine børn dør

Bodycams til brandmænd – moderne teknologi der redder liv