ANSNEI – Passer på dig, dit og dine

AIA-anlæg

AIA-anlæg

AIA - Automatisk Indbruds Alarm

Hvad er et AIA-Anlæg?

Et AIA-anlæg (Automatisk Indbruds-Alarm-anlæg) er et elektronisk overvågningsanlæg, der kort fortalt består af en centralenhed og et antal detektorer. Hvis et begyndende indbrud bliver detekteret, sender centralenheden alarm til en døgnbemandet kontrolcentral. På kontrolcentralen behandles
alarmen, og afhængig af hvilken aftale, der er indgået, ringes der til kunden, eller også sender man en alarmpatrulje

I tilfælde af indbrud er en hurtig og målrettet indsats oftest en forudsætning for at redde de værdier, som opbevares i det sikrede og overvågede område. For at kontrolcentralen kan prioritere indsatsen i forbindelse med et indbrudstyveri, må denne råde over tilstrækkelig information fra det overvågede område. Dette kan sikres ved at anvende en metode, som bekræfter eller underbygger sandsynligheden for, at der er tale om et indbrud. En metode til bekræftelse af indbrudsalarmsignaler kan være projekteringen af AIA-anlægget på en måde, som sikrer, at kontrolcentralen i tilfælde af indbrud modtager information fra flere af hinanden uafhængige detektorer. En metode kan også være supplerende information i form af billeder fra et ITV-anlæg eller overførsel af lyd fra det overvågede område, i henhold til gældende lovgivning.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Vi har samlet en liste med svar på almindelige spørgsmål.

AIA-Anlæg kan bestå af følgende

Er den computer der styrer anlægget, et hvert forsøg på at åbne eller opbryde centralenheden, vil
medføre en sabotagealarm til kontrolcentralen. En sabotagealarm kan ikke afstilles af brugerens
brugerkode eller AP- koden

Enheden der kontrollerer funktionerne i anlægget og viser (indikerer) alarm tilstande. 

Normalt et tastatur til at betjene anlægget. Dette kan enten være sammenbygget med
centralenheden, eller en separat enhed, der gør at man kan betjene anlægget enten med en
personlig kode, nøgler eller brikker.

Strømforsyningen skal mindst omfatte 2 uafhængige forsyningskilder, normalt net strøm (230 volt) og et genopladeligt batteri som:
A) Oplades automatisk af AIA-anlægget
B) Ikke automatisk oplades af AIA-anlægget

En aktiv infrarød detektor er en aktiv detektor, hvor signalsender og signalopsamler er indbygget i hver sin enhed. Signalsenderen i en aktiv infrarød detektor består af en infrarød lysdiode, og signalopsamleren består af en fotodiode. Aktive infrarøde detektorer anvendes til overvågning af gangarealer, facader og lange lagerhaller eller i områder, hvor miljøet ikke tillader brug af almindelige bevægelsesdetektorer. Ved at bryde en usynlig lysstråle mellem en sender og en modtager forårsages en alarmtilstand.

I en passiv infrarød detektor er der ikke nogen sender men derimod en modtager, eller en føler der består af en Pyroelektrisk krystal der har den egenskab, at der ved pludselige ændringer i den modtagne infrarøde stråling (temperaturændringer), som for eksempel når en person bevæger sig ind i et af detektorens delområder, genererer pyroelementet et målebart elektrisk signal, som anvendes til at aktivere alarmen.

Rækkevidden for en mikrobølgedetektor ligger normalt, afhængig af type, mellem 15 meter og 30 meter. Men enkelte detektorer har dog en rækkevidde på helt op til 450 meter. Detektoren er mere følsom over for bevægelser imod og bort fra detektoren, mens bevægelser på tværs af detektoren ikke detekteres så godt.

Hvis man vil sikre, at der går en alarm, når porte, døre eller vinduer åbnes, så er magnetkontakter et godt bud på dette problem, disse kaldes ofte for åbningskontakter. Magnetkontakten består af en magnet, der er monteret i vinduesrammen, eller i dørbladet, og en kontaktdel der sidder i karmen. Disse er placeret sådan, at når døren eller vinduet er lukket så sidder magneten og kontaktdelen lige ud for hinanden. Når døren eller vinduet åbnes mere end max 6 cm, så vil magneten slippe forbindelsen til kontaktdelen, og alarmen vil starte

En glasbrudsdetektor aktiverer alarmen når vinduesglasset knuses. Der findes overordnet 2 typer af disse detektorer.
En passiv glasbrudsdetektor består af en krystal, som registrerer de svingninger i glasset, der indikerer glasset bliver knust.
Denne detektor på limes glasset indvendigt på ruden.
En akustisk glasbrudsdetektor består af en mikrofon der reagerer på lyden af knust glas, den monteres sådan at den dækker flere vinduer eller døre samtidigt. Eksempelvis i store glasfacader. Sådan at man ikke skal montere en detektor på hvert enkelt glas. Denne detektor har et dækningsområde på op til 9 meter.

Den seismiske detektor er afløser for de gamle bokskontakter, som indeholder en rystekontakt og et termoelement. Den seismiske detektor er en passiv detektor, der kan registrere de rystelser, som opstår ved mekaniske eller termiske angreb (angreb med for eksempel iltlanse, skærebrænder, boreværktøj, hammer og sprængstof) på materialer som metal og armeret beton.

En enhed, eller en række komponenter, der tilsammen fungerer som en enhed, som – når den aktiveres – producerer en tåge, der reducerer sigtbarheden i det beskyttede område. Automatisk aktivering af tågesikringen må kun være mulig når AIA-anlægget, der overvåger det sikrede område, er tilkoblet. Tågegeneratoren må ikke aktiveres uden forudgående aktivering af mindst to af hinanden uafhængige detektorer, hvoraf den ene skal dedikeres til tågegeneratoren.

Overfaldstryk er en fælles betegnelse for en kontakt, der sender iværksætter den reaktion der på forhånd er aftalt imellem kunden og vagtfirmaet. Disse overfaldstryk sidder ofte placeret på en sådan måde, at en eventuel røver ikke vil kunne se om der bliver trykket på denne. Overfalds- trykket kan kombineres med andre sikringsformer, sådan at der ruller et gitter op foran skranken, eller der aktiveres en DNA spray.

Relaterede nyheder

VAGT – Vagtfunktionær

Fede luder – dine børn dør

Bodycams til brandmænd – moderne teknologi der redder liv

Kan du ikke finde det du skal bruge?