Nyheder

Alvorlig sundhedsadvarsel for Nigeria – MonkeyPox

25 okt 2018 Alvorlig sundhedsadvarsel for Nigeria – MonkeyPox

Meget alvorlig sundhedsadvarsel for rejsende til og fra Nigeria

Nyt udbrud af monkeypox, en sjælden og potentielt dødelig sygdom, der manifesterer sig i desinficerende hudlæsioner, og for hvilke der ikke er nogen behandling.

Over 100 tilfælde er allerede blevet bekræftet, hvoraf nogle har været dødelige; Ifølge Nigeria Center for Disease Control blev tre tilfælde diagnosticeret i Storbritannien og Israel hos rejsende med nylig rejse til Nigeria.

Den amerikanske ambassade i Abuja har udgivet en sundhedsalarm, og de amerikanske centre for sygdomsbekæmpelse og forebyggelse (CDC) har også udstedt en rejseanmeldelse om udbruddet.

Mere information:

Hvorfor skal jeg være bekymret?

Monkeypox er en meget sjælden sygdom. Dette nuværende udbrud ser ud til at være den vestafrikanske stamme, for hvilken menneskelig transmission ikke er dokumenteret, hvilket understregede, at sagen belastningen sandsynligvis vil forblive relativt lav. Der er ingen behandling eller vaccine tilgængelig.

Monkeypox er selvbegrænsende, hvilket betyder, at det generelt løses uden behandling. Monkeypox er i samme genus som kopper, så de, der har fået koppevaccinen, er sandsynligvis beskyttet mod at få monkeypox eller er mere tilbøjelige til at have en mindre alvorlige følger. Tidligere data fra Afrika antyder at modtagere koppevaccinen giver en forebyggende effekt i 85% tilfælde hvor der er monkeypox smitte involveret. Småkopper blev dog udryddet i 1980’erne, så rutinemæssig vaccination mod kopper blandt offentligheden blev stoppet, fordi det ikke længere var nødvendigt.

Hvordan reagerer jeg?

Under menneske-til-menneske smitte ses monkeypoxer at smitte ved tæt kontakt med andre patienter – det er den væsentligste risikofaktor for monkeypoxinfektion. Ifølge CDC er der mange foranstaltninger, for at forhindre infektion med monkeypoxvirus:

  • Undgå kontakt med dyr, der kan bære viruset (herunder dyr, der er syge eller er blevet fundet døde i områder, hvor der opstår monkeypox).
  • Undgå kontakt med materialer, som f.eks. Sengetøj, der har været i kontakt med et sygt dyr.
  • Isolere inficerede patienter fra andre, der kunne være i fare for infektion.
  • Udøv god håndhygiejne efter kontakt med inficerede dyr eller mennesker. For eksempel vasker dine hænder med sæbe og vand eller ved hjælp af en alkoholbaseret håndrensning.
  • Brug personlige værnemidler, når du plejer patienter.

Hvem kan være smittet ?

Overførsel af monkeypoxvirus opstår, når en person kommer i kontakt med viruset fra et dyr, menneske eller materiale, der er forurenet med viruset. Virussen går ind i kroppen gennem brudt hud (selvom det ikke er synligt), åndedrætsorganerne eller slimhinderne.

Overførsel fra menneske til menneske kan forekomme ved bid eller ridser, tilberedning af vildt-kød (bushkød), direkte kontakt med kropsvæsker eller læsionsmateriale eller indirekte kontakt med læsionsmateriale. I Afrika er menneskelige infektioner også blevet dokumenteret ved håndtering af inficerede aber eller gnavere. 

Eksterne links:

Ansnei – Passer på Dig !

 

Tilbage