Vagt

Brandvagt

Ved udførelse af varmt arbejde er det almindeligt at der kræves tilstedeværelse af en brandvagt. Dette er typisk påkrævet af bygherre eller et forsikringsselskab.

Det er et krav at vores brandvagter har kendskab til BTV10 og har gennemgået et praktisk kursus i brandbekæmpelse.

Under arbejdets gang kan brandvagten ikke deltage i andre opgaver, da det er afgørende at opretholde kontinuerligt tilsyn med arbejdsstedet. Brandvagten har ansvaret for at holde eventuelle vildfarne gnister, gløder eller flammer under kontrol og reagere hurtigt for at slukke dem.

Vores brandvagter er trænet til at anvende termografisk kamera, da dette kan være en værdifuld hjælp for brandvagten til at detektere varmeudvikling i strukturer eller oplag.

Husk at I tilfælde af en skade vil der være særlig opmærksomhed på, om der er en årsagssammenhæng mellem skaden og manglende tilstedeværelse af en brandvagt. Dette er især relevant, hvis den udførende part selv har haft tilsynet med arbejdsstedet uden en dedikeret brandvagt til stede.

Hvert år er varmt arbejde årsag til en række af de største millionbrande.
Håndværkere, der anvender arbejdsredskaber med høj risiko for brand, udviser ikke altid den fornødne forsigtighed, hvorfor forsikringsselskaberne har besluttet at sætte særlig fokus på dette område.

For den virksomhed, branden går ud over, kan det få alvorlige følger. De økonomiske og produktionsmæssige konsekvenser af en brand kan være meget store. Selvom brandskaden er dækket af brandforsikringen, er der altid mange praktiske og økonomiske ulemper.