Vagt

Vagt i Psykiatrien

Det kræver sit at blive vagt i psykiatrien. Først og fremmest stor menneskelig rummelighed, meget stort mentalt overskud, og fysisk styrke.

.

Vægterne vi stiller til psykiatrien har forskellige opgaver, afhængigt af patienternes behov og risikoprofil. Generelt er vægternes opgave at patruljere området og overvåge patienterne for at opdage eventuelle trusler. Hvis der opstår en trussel, kan det blive nødvendigt for vægterne at gribe ind og forhindre situationen i at eskalere.

.

Udfordringerne er mange, og vi forsøger ikke at tegne et rosenrødt billede af opgaverne, ved at arbejde som vagt i psykiatrien. En af de største udfordringer er risikoen for vold og trusler fra patienter. Dette kan føre til fysiske skader og psykologisk stress for den enkelte vægter.

En anden udfordring er mangel på ressourcer. Psykiatriske afdelinger kan have begrænsede ressourcer til at håndtere patienter med komplekse behov, hvilket kan føre til overarbejde og stress for vægterne.

Endelig kan arbejdet som vagt i psykiatrien være mentalt udfordrende. Vægterne kan blive udsat for traumatiske situationer og har brug for at være i stand til at håndtere disse situationer på en professionel måde.

Derfor stiller vi yderst høje krav før vores vægtere kommer ind som vægter i psykiatrien.

.

Til gengæld gør vi alt der er muligt for at mindske ulemperne ved at være vægter i sundhedsvæsnet og psykiatrien. Blandt andet har vi fokus på at øge vægternes træning og uddannelse i konflikthåndtering og de-eskaleringsteknikker. Dette kan hjælpe vægterne med at identificere potentielt farlige situationer og forhindre dem i at eskalere.

Vi søger også hele tiden at forbedre arbejdsmiljøet for vores vægtere. Dette kan omfatte foranstaltninger som bedre belysning, overvågningssystemer og personlig beskyttelsesudstyr. Vi stiller uden tvivl det bedste beskyttelsesudstyr til rådighed for vores vægtere, for på den måde at give alle mulige værktøjer til egensikring.

.

Vi har fokus på klare retningslinjer for, hvordan man håndterer voldelige situationer. Disse retningslinjer kan omfatte procedurer for rapportering af hændelser, eftermøder og kollegial støtte.

 

Hos Ansnei er vi der for vores folk, og Ansnei er der for dig, dit og dine!