Om Ansnei

Autorisationer

Ansnei, er fuldt ud godkendt i overensstemmelse med Lov om Vagtvirksomhed og er forpligtet til at overholde de aktuelle regler og bestemmelser, der gælder for vagtvirksomheder. Vores autorisation fra Rigspolitichefen giver os beføjelse til at udføre en bred vifte af vagtformer, herunder:

 1. Alarmpatruljekørsel: Vi er specialiseret i at reagere på alarmsignaler og træffe nødvendige foranstaltninger for at håndtere enhver situation.
 2. Butikskontrol og visitation: Vores personale har den nødvendige viden og autorisation til at udføre butikskontroller og visitationer i overensstemmelse med gældende bestemmelser.
 3. Fast vagt: Ansnei tilbyder pålidelig fast vagtbeskyttelse til en bred vifte af faciliteter og ejendomme.
 4. K9 – Hundevagt: Vores K9-enheder er trænet og autoriseret til at yde ekstra beskyttelse ved hjælp af specialuddannede vagthunde.
 5. Kontrollør/dørmand: Vores personale fungerer professionelt som kontrollører og dørmand i forskellige miljøer og begivenheder.
 6. Modtage og behandle alarmsignaler: Vi er udstyret til at modtage og reagere på alarmsignaler på en effektiv måde.
 7. Rundering og tilsyn: Vores tilsyn og runderingstjenester inkluderer forskellige former for inspektion og overvågning for at sikre sikkerheden og trygheden.
 8. Service- og butiksvagt: Vi tilbyder service- og butiksvagt, der hjælper med at opretholde sikkerhed og orden i forretningsmiljøer.
 9. TV-overvågning: Vores TV-overvågningssystemer bidrager til at forbedre sikkerheden og overvågningen af områder.
 10. Beskyttelse af andre personer: Vi er specialiserede i at beskytte enkeltpersoner og sikre deres sikkerhed i forskellige situationer.
 11. Kontrol med andres vagtvirksomhed: Vi har kapacitet til at udføre kontrol og overvågning af andre vagtvirksomheder for at sikre overholdelse af regler og standarder.
 12. Værditransport: Ansnei kan håndtere sikker og effektiv værditransport i overensstemmelse med vores autorisation og ekspertise.

Vores personale bærer politi-godkendte uniformer og følger nøje specificerede procedurer og kvalitetsretningslinjer. Intern kontrol og overvågning af vagtudøvelse er en integreret del af vores praksis.

Alle vores medarbejdere har ansættelseskontrakter, har bestået vandelsgodkendelse, og er fuldt ud bekendt med deres forpligtelser inden for Ansnei  “TEKNIQ Kvalitets”-certificerede kvalitetsledelsessystem ISO 9001:2015 . Vi er stolte af at kunne levere høj kvalitet og professionalisme inden for vagt- og sikkerhedstjenester.