Nyheder

Bodycam – et fænomen på fremmarch i Danmark

22 jul 2021 Bodycam – et fænomen på fremmarch i Danmark

Du har måske hørt om det forsøg med bodycam til politiet som i disse måneder finder sted over hele landet. Der er i den forbindelse kommet særligt fokus på bodycams og på deres rolle i som trygheds skabende elementer i samfundet.

I det følgende kan du læse mere om hvad et bodycam er, og hvorledes det kan gøre nytte. Du kan få yderligere information omkring målet for oven for nævnte forsøg. Og du kan få svar på dine spørgsmål om hvad brug af bodycam kan komme til at betyde for din sikkerhed og tryghed som borger.

Hvad er et bodycam?

Et bodycam er et kamera som bæres på kroppen. Et bodycam kaldes også for et kropsbårent kamera på dansk.

Du kender muligvis de smarte små kameraer som er lavet til montering på hjelme. Denne type kamera kan levere dramatiske og action packed optagelser i forbindelse med eksempelvis skisport, cykling eller faldskærmsudspring.

Hjelmkameraer anvendes således mestendels i sports og fritids sammenhæng. Typisk vil et bodycam, som anvendes af politiet, være placeret centralt på bærerens torso.

Visse bodycam modeller leveres med live streaming funktionalitet (fx Zepcam T3) eller lagring i skyen (fx Zepcam T2+), hvor andre lagrer optagelserne lokalt (Zepcam T2+ On Premise og Stand Alone). De nyeste og mest avancerede bodycams har indbygget præcis GPS positionering. Det er standard i alle modeller fra Zepcam. Og for visse bodycams er det et krav at de er forsynet med automatisk aktivering af teknologi som håndhæver de gældende regler og politikker for optagelse med bodycam.

Andre professionelle anvendelser af bodycam

Det er ikke udelukkende politibetjente som har glæde af de smarte bærbare kameraer i forbindelse med deres arbejde. I andre lande anvendes bodycam ofte af læger, kirurger og sygeplejersker. Her har et bodycam til formål at dokumentere hvorledes fejl og unøjagtig rapportering opstår.

 

Et bodycam kan også være nyttige når det handler om dokumentation for overfald på sundhedspersonale. Og endelig kan de kropsbårne enheder være til stor hjælp når kirurger skal dokumentere en operation, for eksempel til undervisningsbrug eller i forskningsøjemed.

 

Brandmænd bruger hjelmkameraer eller bodycams som værktøjer til vurdering af brandes omfang og voldsomhed. Med data fra flere bærbare enheder lettes arbejdet med at skaffe overblik over branden.

Som regel vil der anvendes termiske kameraer som kan se i mørke og røgfyldte bygninger. Ofte vil disse kameraer være særdeles avancerede og benytte augmented reality for at fremhæve genkendelige konturer af eksempelvis personer.

 

Endelig er der militæret som i mange år har benyttet bærbare kameraer i forbindelse med nærkamp situationer. Eksempelvis menes live optagelser af angrebet på Osama Bin Ladens compound at være blevet streamet direkte til Det Hvide Hus.

I andre tilfælde er optagelser fra hjelmkameraer blevet brugt som bevismateriale hvis en soldat bliver stillet for en krigsret – for eksempel da en britisk marinesoldat i 2013 blev dømt for at have skudt en ubevæbnet afghansk oprører.

 

Bodycam i Danmark

I Danmark har vi indtil videre ikke begivet os af med at anvende bodycams, hverken i politiet eller andre steder. Vi er lidt mere forsigtige her til lands hvad angår overvågning og dennes konsekvenser.

 

Det er vigtigt at der foreligger klare retningslinjer for anvendelse af bodycam samt utvetydig lovgivning inden for alt hvad der handler om optagelse, lagring og streaming. Derfor har vi hængt lidt bagefter de andre lande i forhold til anvendelse af bodycam. Men det betyder så til gengæld at vi har kunnet lære af andres erfaringer – på godt og ondt.

 

Bodycam til politiet – ekstra sikkerhed for borgere og betjente

I juni 2021 blev et seks måneder langt forsøg med bodycam i politiet iværksat over hele landet. Forsøget inkluderer kameraer monteret på såvel torso og hjelm som på politiets køretøjer.

 

I følge politiet selv er det primære formål med forsøget at afprøve retningslinjerne for politiets brug af video dokumentation. Og selv om flere har påpeget at der er tale om et skråplan er der intet der tyder på at bodycams er på vej ud – snarere tvært imod.

 

Vagtservice med bodycam

I 2017 åbnedes der via Datatilsynet mulighed for at anvende bodycams i privat regi. Det vil sige at private vagtselskaber fik lov til at udruste vagtpersonale med bærbare enheder.

Dette er en stor gevinst for især vagter. Dørmænd og lignende som på daglig basis udsættes for trusler om old eller måske endda direkte vold.

 

Et eksempel kan være vagten i storcenteret eller på Strøget som har til opgave at hjælpe de erhvervsdrivende med at anholde tyve. Her kan et bodycam for det første have en forebyggende effekt, for det andet fungere som dokumentation. Blandt andet vil optagelser fra et kropsbårent kamera kunne afsløre om vagten bar sig korrekt ad, eller om gerningsmanden udviste truende eller aggressiv adfærd.

Regler for bodycam i private vagtfirmaer

Retten til at bære et bodycam kom ikke gratis. Tilladelsen som G4S fik i 2017 gjaldt i tre år fra udstedelsestidspunktet og indebar overholdelse af visse retningslinjer. Som fx:

Den vagt, som bærer et bodycam, har ikke selv adgang til optagelserne. Det betyder at han eller hun ikke kan se, redigere eller slette optagelserne. Således har vagten ikke selv en monitor skærm. Og optagelserne lagres på en enhed som udelukkende kan tilgås af særligt autoriseret personale.

 

Optagelserne skal slettes efter fjorten dage. Normalt gælder der en frist på tredive dage for optagelser foretaget med stationært overvågningskamera.

 

Alle personer, som optræder på optagelserne fra bemeldte bodycam, skal underrettes personligt herom. Det er vigtigt at vagten er opmærksom på dette, og i øvrigt iagttager de regler som gælder for hvornår kameraet må aktiveres.

 

Vagten skal bære synlig mærkning på sit uniform som signalerer at han eller hun kan udføre videooptagelser. Der ud over skal vagten være bekendt med proceduren for politi anmeldelse samt hvilke regler der gælder for oplysningspligt ifølge Persondataloven.

 

Ved lydoptagelse er det væsentligt at mikrofonen rettes mod det der har betydning for optagelsen. En optagelse af andre menneskers private samtale vil være i strid med straffeloven. Og sluttelig skal såvel vagten som den dataansvarlige i vagtfirmaet iagttage de almindelige regler om oplysningspligt overfor de registrerede. Disse kan findes i Persondataloven hvor regler om datasikkerhed er beskrevet. Du kan læse mere herom på Datatilsynets hjemmeside.

Reglerne i dag er ændret væsentligt, og er blevet meget lempeligere og medgørlige.

Bestil bodycam og ekstra tilbehør hos Ansnei

Som forhandler af det særdeles robuste og stabile bodycam T2+ fra den velrenommerede producent ZEPCAM kan Ansnei præsentere et top moderne bodycam med mange gode funktioner.

T2+ er udviklet i samarbejde med flere forskellige politistyrker på tværs af lande og har vundet flere priser som ”Best In Class”. Det smarte og lette bodycam har state of the art optagekvalitet og leverer krypteret overførsel for sikker opbevaring. Med et T2+ bodycam kan du optage klare billeder og lyd, selv om natten eller under kaotiske forhold. Og så leverer T2+ klare og utvetydige GPS data.

Du kan læse mere om T2+ her. Skulle du have spørgsmål angående bodycam og reglerne for anvendelse heraf kan du altid tage kontakt til Ansnei. Vi kan også hjælpe dig med en fuldt compliant løsning som overholder alle gældende regler for databeskyttelse.

Ring til os på 82 13 40 22 og for mere information om vore bodycam løsninger.

Tilbage