Nyheder

Bodycams til brandmænd – moderne teknologi der redder liv

15 jun 2022 Bodycams til brandmænd – moderne teknologi der redder liv

De fleste af os har læst om de igangværende forsøg med bodycams som Ansnei har leveret til de danske politibetjente. Men politiet er ikke det eneste fagområde som kan have glæde af moderne bodycams i top kvalitet. Disse kan nemlig også bruges mange andre steder, for eksempel i

sundhedsvæsnet. Og brandmænd over hele verden bruger i disse dage bodycams – både som en del af deres arbejdsuniform, og under uddannelse. Se fx videoer herom nedenfor.

Hvordan benyttes bodycam i forbindelse med brandmandens arbejde?

Der er flere forskellige anvendelser for bodycams inden for brandvæsnet. Foruden den nedtrapnings effekt, som også ses ved anvendelse af bodycam i sundhedsvæsnet eller i forbindelse med politiarbejde, kan optagelser eller live streaming fra bodycams være til stor nytte i akutte situationer. Mange bodycams er eksempelvis forsynet med infrarøde sensorer og night vision. Dette gør det muligt for indsatslederen at guide røgdykkere i mørke eller røgfyldte bygninger, og samtidig skaffe sig et overblik over brandens omfang. Og med de særlige bodycams vil mennesker, dyr eller objekter i sådanne lokaler hurtigt kunne identificeres.

Bodycam Firefighter

Bodycams som nedtrappende redskab

Desværre ses der i visse dele af samfundet en manglende respekt for brandfolk og deres vigtige arbejde. Brandmænd angribes ofte i bestemte boligområder hvilket kan føre til at de må opgive deres forehavende og forlade stedet uden at få udført deres arbejde. Når brandfolk forhindres i at komme frem til en brand kan det have meget alvorlige konsekvenser, og i værste fald koste menneskeliv.

 

Det at brandfolk forlader en ildebrand fører naturligt nok til kritik af såvel brandmænd og reddere som af de ansvarshavende myndigheder. Samtidig skabes der utryghed inden for faget hvilket kan gøre det vanskeligt at rekruttere nye brandmænd. Og derfor er flere og flere afdelinger af brand- og redningstjenester rundt omkring i verden begyndt at indføre bodycams som et forebyggende redskab i bestræbelserne på at beskytte brandmænd.

Ideen med bodycams til brandmænd er først og fremmest af forebyggende karakter. En brandand, som har mulighed for at dokumentere et nært forestående angreb, vil have det bedste våben over for sin modstander. Der er ingen som har lyst til at havne på optagelser fra et bodycam i færd med at angribe dettes bærer med sten eller deciderede våben. Således vil et velplaceret bodycam have en nedtrappende effekt i potentielt voldelige situationer. Og dette kan hurtigt vise sig at være umagen værd når det handler om at redde menneskeliv.

Brug af bodycam optagelser som bevismateriale

Den deeskalerende effekt ved bodycams vil i langt de fleste tilfælde vise sig endog særdeles virkningsfuld. Det betyder at brandfolkene kan få lov at foretage deres sluknings arbejde uforstyrret – og så har et bodycam faktisk tjent sig selv hjem. Men skulle situationen komme ud af kontrol kan optagelser fra et bodycam være nyttige redskaber i forbindelse med efterforskning. De fleste bodycams anno 2021 leverer både knivskarpe billeder i top kvalitet og lyd som sagtens kan dechifreres. Derfor vil det være nemt at identificere en eller flere gerningsmænd ud fra optagelser fra brandmændenes bodycams. Og så vil politiet hurtigt kunne få fat på misdæderne.

Debriefing og strategi

Optagelser fra et eller flere bodycams kan også være guld værd når det handler om at optimere indsatsen ved ildløs. Har man efter en operation mulighed for at kigge optagelserne igennem er det langt nemmere at identificere eventuelle fejltrin eller situationer hvor der er plads til forbedring. På den måde kan indsatslederen få et nyttigt redskab til sit arbejde med at optimere sin strategi. Og alle brandfolk vil kunne få et nyt perspektiv på deres interne samarbejde i situationen.

Et kropsbårent kamera med live visning giver indsatslederne bedre redskaber i uddannelsen af deres brandfolk og et væsentligt bedre resultat ved næste gennemførelse af øvelsen, end de nogensinde har set før. At se hvad man selv har lavet på video er uvurderligt og lærerigt.

Bodycam optagelser til forsikringsmæssige formål

Ved en brand vil der altid være forsikrings-spørgsmål. Når en brandmand har mulighed for at levere optagelser fra branden mens denne stadig er i gang kan disse optagelser være vigtige redskaber i forbindelse med opklaring af brandens opståen. På den måde kan optagelserne medvirke til afklaring af forsikringskrav – og de kan faktisk bruges som gyldige beviser i retten.

Find de bedste bodycams til professionel brug i brandvæsnet

Ønsker du som leder af en afdeling af brandvæsen eller beredskabstjeneste at udruste dine medarbejdere med bodycams kan du finde det rette udstyr her. Ansnei leverer bodycams af mærket ZEPCAM som producerer de verdenskendte bodycams, fra T1 til T2+ og T3. Disse bærbare kameraer, som fås til montering på torso eller hjelme, er udviklet af politistyrker på tværs af kontinenter. Bodycams leveret af Ansnei holder en høj kvalitetsmæssig standard og er bygget til at kunne tåle selv de mest barske forhold, for eksempel luftforurening og høje temperaturer.

De top moderne T3 bodycams leverer skarpe og tydelige optagelser og krypteret data. Nyere versioner leverer også live stream. Ansnei leverer din garanti for at du overholder alle datasikkerhedsmæssige krav når du anvender ZEPCAM kropsbårne kameraer, og hjælper med overholdelse af GDPR og Datasikkerhed.

Du kan læse mere om bærbare kameraer på denne side hvor du også kan bestille de smarte kameraer. Og hvis du er i tvivl om hvorledes du overholder reglerne for persondata i forbindelse med anvendelse af bodycams kan du altid kontakte Ansnei på telefon 82 13 40 22.

Ansnei – Passer på Dig, Dit or Dine

www.Ansnei.dk

Tilbage