Nyheder

Risikoen for at blive kidnappet

19 apr 2019 Risikoen for at blive kidnappet

Amerikanske rejserådgivere har nu også tilføjet sandsynligheden for at blive kidnappet.

Ansnei hilser dette initiativ velkommen, da det er yderst relevant og vigtigt.

I 2018 indførte det amerikanske udenrigsministeries rejsevejlednings-service et scoringssystem for farligheden for at rejse et sted.

Hos amerikanerne giver mærkningen differentierede niveauer, som spænder fra 1-4; jo højere niveau, jo højere er risikoen. Rejse-indikatorer på niveau 2-4 har klare grunde til de tildelte point, identificeret via flere standardiserede risikoindikatorer.

Men, det er ikke fejlfrit. Det fokuserer for geografisk bredt, og her i Danmark grinede vi også af, at man ikke anbefalede Danmark som rejsedestination fordi der var skyderier på Nørrebro.  Derfor er Ansneis rejserådgivning altid fokuseret på præcise rejsedestinationer, ruter og tidspunkter – det giver det rigtige billede.

Når det er sagt er det rigtig fint, at amerikanerne nu også lavet deres første væsentlige ændring: tilføjelsen af en ny, separat indikator for truslen om kidnapning og/eller gidseltagning.

 

Indførelsen af den nye “K” indikator, giver endnu et målepunkt. Definitionen af kidnapning og gidseltagning er:

kriminelle eller terrorist personer eller grupper har truet med og/eller har beslaglagt eller tilbageholdt og truet med at dræbe, skade eller fortsætte med at frihedsberøve enkeltpersoner for at tvinge en tredjepart (herunder en statslig organisation) til at gøre eller undlade at gøre noget som en betingelse for frigivelse.

 

Lande, hvor “K” allerede er medtaget er:

Afghanistan
Algeriet
Angola
Bangladesh
Burkina Faso
Cameroun
Den central afrikanske Republik
Colombia
D.R. Congo
Etiopien
Haiti
Iran
Irak
Kenya
Libanon
Libyen
Malaysia
Mali
Mexico
Niger
Nigeria
Pakistan
Papua Ny Guinea
Filippinerne
Rusland
Somalia
Sydsudan
Sudan
Syrien
Trinidad & Tobago
Tyrkiet
Uganda
Ukraine
Venezuela
Yemen

Kontakt Ansnei for din egen sikkerheds skyld, før du tager afsted !!

Ansnei – Passer på DIG!

support@ansnei.com

www.Ansnei.com

 

#Kidnapping;
#Africa > #Angola; #Africa > #BurkinaFaso;
Afrika > #Cameroon; Afrika > #CentralAfricanRepublic;
Afrika > #Congo, #DemocraticRepublic; Afrika > #Ethiopia; Afrika > #Kenya; Afrika > #Mali; Afrika > #Niger; Afrika > #Nigeria; Afrika > #Somalia; Afrika > #SouthSudan; Afrika > #Sudan; Afrika > #Uganda; #EastAsia & #Pacific > #Malaysia; #EastAsia & #Pacific > #Papua #NewGuinea; #EastAsia & Pacific > #Philippines; #Europe > #Russia; Europa > #Turkey; Europa > #Ukraine; #NearEast > #Algeria; Nær øst > #Iran; Nær øst > #Iraq; Nær øst > #Lebanon; Nær øst > Libyen; Nær øst > #Syria; Nær øst > #Yemen; #SouthCentralAsia > #Afghanistan; Syd Central Asien > #Bangladesh; Syd Central Asien > #Pakistan; #WesternHemisphere > #Colombia; #Western #Hemisphere > #Haiti; Den vestlige halvkugle > #Mexico; Den vestlige halvkugle > #TrinidadandTobago; Vestlige halvkugle > #Venezuela

 

Tilbage