Nyheder

Beskyt din byggeplads mod tyveri

27 apr 2021 Beskyt din byggeplads mod tyveri

Tyveri fra danske byggepladser udgør et stigende problem for den danske byggesektor. Antallet af anmeldelser af tyveri fra byggepladser i Danmark er steget med 11,3% fra 2019 til 2020 (kilde: erhvervplus.dk).

Brancheforeningen Dansk Byggeri anslår at der årligt forvinder værdier for op imod 600 millioner kroner fra de danske byggepladser. (kilde: bygge-anlaegsavisen.dk). Det er langt fra de fleste tyverier, som anmeldes til politiet eller forsikringen. Jason fra Analyse-afdelingen hos Ansnei SOC anslår at det reelle tal er langt højere.

Kontrol af byggeplads - Ansnei

Organiseret tyveri – et stort og omfattende problem

Tyveri fra byggepladsen er sjældent tilfældigt tyveri. Der er som oftest tale om organiseret kriminalitet og drevne tyvebander som ved præcis hvornår og hvordan de skal slå til. Og samtidig ved de nøjagtig hvilke koster de skal gå efter.

 

Der er for så vidt ingen forskel på nat og dag når det handler om tyveri fra byggepladser eller anlæg. Tyvene kan slå til når som helst. Om natten kan tyve snige sig ind på byggepladsen ly af mørket og med en fordel i den manglende bemanding. Om dagen opererer professionelle tyve under dække af at have et ærinde på byggepladsen. Således kan de i fred og ro tilegne sig værdier fra biler eller skurvogne.

 

Sådanne tyve er top professionelle, og har dermed rutine inden for deres gebet. Derfor er det utroligt svært at få bugt med denne form for kriminalitet. Når tyvene kender dine svagheder og kan trænge ind på din byggeplads uden at blive opdaget, har kendskab til hvor de største værdier gemmer sig og samtidig ved præcis hvordan de skal gribe sagen an står de utroligt stærkt. Dette betyder dog ikke at det er helt umuligt at gribe forebyggende ind imod indbrud og tyveri på byggepladsen. Senere i denne artikel kan du læse mere om hvordan du på mest effektiv vis kan sikre din byggeplads mod tyveri.

Det er dyrt at få stjålet materiel og redskaber fra byggepladsen

Ud over det at indbrud og tyveri er frygteligt irriterende, er det også dyrt for dem det rammer. Tyveri fra byggepladsen repræsenterer mange omkostninger som vil afspejles på bundlinjen. Derfor er det vigtigt at komme tyveriet til livs.

 

Et ”vellykket” indbrud, foranstaltet af en organiseret tyvebande, kan nemt komme til at stå byggepladsen i mange hundrede tusind kroner. Det samme gør sig gældende for det der kaldes internt svind, hvor medarbejdere på byggepladsen forestår tyveriet. Eller når tyveknægtene, som før nævnt, tiltusker sig adgang til byggepladsen under dække af at have et legitimt ærinde.

Forsikringen dækker ikke altid

Selv om entreprenøren eller bygherren er forsynet med en forsikring, er det ikke sikkert at denne dækker. Heller ikke selv om den officielt dækker tyveri fra byggepladsen. Ved internt svind kan det for eksempel være meget svært at påvise et tyveri. Især fordi man ikke kan godtgøre at der ikke er tale om egen uagtsomhed. Og selv om der skulle være tale om tyveri i forbindelse med et indbrud på byggepladsen vil det ikke altid kunne betale sig at melde tyveriet.

 

For det første tager det tid at udfylde og indgive de påkrævede anmeldelser til politiet og til forsikringsselskabet. For det andet vil selvrisikoen på en byggeplads forsikring typisk ligge i omegnen af 50 – 100.000 kroner per gang. Det betyder at det kun vil kunne betale sig at anmelde tyveriet hvis værdien af de stjålne varer, redskaber eller værktøjer overstiger dette beløb – hver gang.

 

Derfor vælger mange ikke at anmelde tyveriet. Og af samme grund anslår Dansk Byggeri, som nævnt oven for, at det reelle beløb for koster stjålet fra danske byggepladsen sagtens kan være langt højere end angivet.

Tyveri fra byggepladsen forsinker arbejdet

Dertil kommer at indbrud og tyveri som naturlig konsekvens medfører forsinkelser i byggeriet. Dette kan få planen for det samlede bygge projekt til at skride.

 

Er en eller flere biler eller skurvogne brudt op, og er der forsvundet afgørende materiel – fra skruemaskiner til gaffeltrucks – kan der nemt gå en eller flere dage med at finde de nødvendige redskaber og få dem fragtet ud på byggepladsen. Samtidig vil der i forbindelse med indbruddet kunne være opstået skader på hegn, biler eller øvrigt inventar. Disse skal udbedres, hvilket også tager tid og heller ikke er helt billigt.

 

Som entreprenør eller byggepladsansvarlig er det surt at skulle udskyde projektet, og dermed skulle ændre i planerne, fordi tyveknægte har været på spil. Dette kan være til stor gene for bygherren og for eventuelle slutkunder som måske har reserveret den færdige erhvervsejendom. Derfor kommer man hurtigt til at fremstå i et dårligt lys. Også selv om der er tale om en uheldig og ganske utilsigtet hændelse.

Tilkaldevagt Ansnei

Hvordan kommer jeg tyveri på byggepladsen til livs?

Der er mange tiltag du som ansvarlig for en byggeplads selv kan udføre. På den måde kan du sikre dig bedst muligt mod såvel indbrud og eksternt svind som internt svind og professionelle tyvebander.

 

Det er først og fremmest vigtigt at du tænker sikkerhed ind i selve opbygningen af din byggeplads førend byggeriet overhovedet påbegyndes. Der er tale om en investering i byggepladsens fremtidige sikkerhed. Og denne investering bliver billigst for alle parter hvis planen for beskyttelse mod tyveri fra byggepladsen er i vinkel fra begyndelsen. Derfor er det en god idé at overveje sikkerhedsmæssige tiltag fra starten.

 

Det er selvfølgelig vigtigt at holde sig for øje at planen skal kunne tilpasses byggeriets mange forskellige faser. Et byggeprojekt udvikler sig over tid, og der kan opstå behov for at ændre i tiltagenes karakter hen ad vejen. Derfor er en vis fleksibilitet i planlægningen således på sin plads.

Placér ansvaret for sikring af byggepladsen

I den forbindelse er det klogt at udnævne en person som ansvarlig for at koordinere de sikkerhedsmæssige tiltag på byggepladsen. På den måde kan det garanteres at der altid vil være en ”go-to guy” som har ansvaret for at tjekke op på sikkerheden og sørge for at den er i top.

Koordinering af logistik og leverancer

Den sikringsansvarlige – eller eventuelt den gruppe som nedsættes i forbindelse med sikkerhedstiltag – bør især have fokus på at styre leverancer af udstyr og materialer. Hvis eksempelvis byggematerialer først leveres kort tid inden de skal anvendes kan risikoen for at de bliver stjålet minimeres. Så skal de nemlig ikke skal tilbringe så lang tid på byggepladsen.

 

Gode rutiner omkring byggepladsen er i det hele taget et must. Selv om der måske ikke er tid til at gøre fuld status hver morgen og aften, vil et hurtigt fyraftens-tjek være en mulighed for at danne et overblik. Det er blandt andet en service som Ansnei i dag håndterer for på mange byggepladser på såvel Sjælland som i Jylland.

 

Perimetersikring, videoovervågning og vagtservice – effektive midler i kampen mod byggeplads tyveri

Der ud over er der faktisk mange måder hvorpå man fysisk kan sikre udstyr og materiel mod indbrud og tyveri. Samtidig vil implementering af korrekt sikring kunne gøre en stor forskel når det handler om det efterfølgende opklaringsarbejde.

 

En mulighed er at montere GPS sporingsenheder i værktøjet, og samtidig investere i ekstra sikring af varebiler og skurvogne. Dette behøver ikke at koste en formue. Samtidig er det en god idé at anvende DNA mærkning som gør det muligt at spore de stjålne effekter. Og i den forbindelse er det selvfølgelig smart at sørge for behørig skiltning. På den måde bliver tyvene gjort opmærksomme på den ekstra sikring.

 

Belysning kan have forebyggende effekt

Hvis der er mulighed for at opsætte projektører på byggepladsen, som sørger for at hele pladsen er badet i lys selv i de mørkeste vinteraftener, vil det være svært for tyvene at gennemføre deres forehavende.

 

De vil ikke længere kunne skaffe sig adgang til byggepladsen i ly af mørket. Og samtidig har de ikke frit spil på samme måde som hvis hele byggepladsen var totalt mørklagt. Derfor er belysning altid værd at overveje.

 

Stærk belysning virker dog kun optimalt hvis den pågældende byggeplads er placeret i et tæt befolket område. Der skal være en chance for at tyvene kan blive opdaget. Ligger din byggeplads placeret hvor kragerne vender gør lys ikke rigtig fra eller til, medmindre belysningen har til formål at hjælpe opsatte overvågningskameraer på vej.

 

Effektive alarmsystemer skræmmer tyve fra deres forehavende

Det samme gør sig gældende for alarmer som kan aktiveres hvis nogen for eksempel forsøger at klippe hul i hegnet, eller ved bevægelses sensorer inde på selve området. Der skal være nogen som hører alarmen og kan reagere på den.

 

Alternativt kan alarmen være tilkoblet et vagtselskab med vægter service. En professionel vægter kan rykke hurtigt ud og være på pletten inden for kort tid.

Videoovervågning – en ultimative skræmmetaktik

Der er ingen der bryder sig om at havne på ”skjult kamera”. Således kan synligt opsatte overvågningskameraer være ganske effektive når det handler om at forebygge indbrud på byggepladsen. Hvis der skiltes tydeligt med videoovervågning vil dette ligeledes kunne have en forebyggende virkning. Derfor bør du indtænke videoovervågning som en del af din sikkerheds strategi.

 

Skulle tyveknægtene alligevel beslutte sig for at gennemføre indbruddet vil optagelser fra overvågningskameraer kunne være til stor hjælp i forbindelse med politiets efterfølgende opklaringsarbejde. Og lige som det er tilfældet med alarmsystemet vil bevægelses sensorer i kameraerne kunne afsløre om der er ubudne gæster på pladsen efter arbejdstid.

Smart indtænkning af sikkerhed på byggepladsen

Mange byggeplads ansvarlige benytter sig samtidig at lettere utraditionelle metoder hvis det ikke er muligt at sikre materiel og redskaber tilstrækkeligt på mere konventionel vis. Derfor er det ikke usædvanligt at se en gaffeltruck dingle fra en kæde på en kran mange meter over jordhøjde. Dette er blot en af de mange måder hvorpå du kan sikre det dyrere udstyr mod tyveri.

 

Der er mange opfindsomme metoder når det handler om at beskytte såvel udstyr som køretøjer. Et andet trick er at placere noget meget tungt – for eksempel før nævnte gaffeltruck – oven på taget af en container. Så kan containeren ikke umiddelbart transporteres væk fra byggepladsen. På den måde er både gaffeltruck og container sikret.

 

Er byggepladsen meget stor kan der indrettes et særligt sikret område. Her kan dyrt materiel og udstyr placeres efter fyraften. Så slipper man for at sikre hele området – og så kan man gøre noget ekstra ud af at sikre netop dette område.

Hyr et professionelt sikkerhedsfirma – det betaler sig

Ønsker du den optimale sikring af din byggeplads? Så vil dit smarteste træk være at alliere dig med en professionel sikkerhedspartner.

 

Hos det danske sikkerhedsfirma Ansnei vil du altid kunne få professionel hjælp og sparring vedrørende sikkerhed på byggepladsen. Ansnei kan tilbyde såvel vagtservice med runderende vagt eller fast vagt. Du kan også få hjælp til opsætning af overvågningskamera til videoovervågning og til valg af alarmsystem. Og Ansnei rådgiver gerne omkring dine overordnede sikkerheds foranstaltninger.

 

Hos Ansnei ved vi at ikke to byggepladser er ens. Derfor vil vores service altid tage udgangspunkt i netop din byggeplads og dennes dispositioner. Når du vælger Ansnei som din sikkerhedspartner i forbindelse med sikring af byggeplads vil du få den bedste hjælp til selv at vælge din sikkerhedsløsning.

 

Ansnei har en række produkter som kan sammensættes til en unik og skræddersyet løsning, særligt tilpasset dine behov og præferencer. I det følgende kan du læse mere om de elementer som kan indgå i en sådan løsning.

Mobil overvågning med anråb

Blandt de mere populære er den smarte all inclusive løsning som inkluderer et mobilt overvågningstårn med projektører, kameraer, bevægelses sensor og videoovervågning samt eventuelt termisk overvågning. Denne løsning er særligt populær på byggepladser hvor behovet for sikring kan flytte sig i løbet af projektet fordi visse områder er mere sårbare og udsatte på nogle tidspunkter end andre.

 

Et overvågningstårn kan tilkobles et anråb system således at vi som vagtvirksomhed kan anråbe indtrængende folk med det samme inden vi eventuelt sender vægtere og politi til stedet. På den måde kan potentielle tyve gøres opmærksomme på at de bliver overvåget. Dermed vil de fleste blive skræmt væk.

Opsætning af intelligent kameraovervågning ved Ansnei

Videoovervågning kan altid anbefales og er en forholdsvis billig løsning når det handler om beskyttelse imod tyveri på byggepladsen. Intelligente overvågningskameraer er den nyeste teknologi inden for området. Med intelligent overvågning får du et langt mere detaljeret og brugbart billede af situationen.

 

De smarte kameraer er for de flestes vedkommende aktiveret af bevægelses sensorer. Et overvågningskamera vil typisk være integreret med software som er særligt udviklet til at analysere mistænkelig aktivitet i et område.

 

Ansnei er eksperter i opsætning og implementering af intelligente overvågningsløsninger. Derfor vil du hos Ansnei altid kunne få hjælp med at tilpasse din løsning så den bliver optimal for netop din byggeplads.

Vagter og vægtertjenester ved Ansnei

Foruden de digitale og teknologiske løsninger tilbyder Ansnei traditionelle vægter og vagt tjenester. Hos Ansnei kan du vælge forskellige vagt services at inkludere i din løsning. Du kan hos Ansnei få fast patruljerende eller runderende vagt til din byggeplads. Du har også mulighed for at få dit overvågnings- eller alarmsystem tilkoblet Ansneis vægtertjeneste. Samtlige vagter tilknyttet Ansnei er uddannede i henhold til lov om vagtvirksomhed, og dertil godkendt af Rigspolitiet.

Ansneis 24/7 kontrolcentral kaldes SOC – Security Operations Center. SOC er bemandet af dygtige og veluddannede folk som sidder parat ved telefonen og samtidig analyserer hændelser døgnet rundt. Du kan således altid være sikker på en hurtig reaktion når dit overvågningssystem automatisk kontakter Ansnei. Det samme gælder når du selv ringer ind.

Få hjælp til etablering af perimetersikring og adgangskontrol

Foruden diverse former for overvågning og kontrol, er det altid en god idé at sikre byggepladsen med stærk indhegning. Hos Ansnei tilbydes smart perimetersikring som er andet og mere end blot hegn. Intelligent perimetersikring indeholder blandt andet infrarøde barrierer og radardetektorer samt termiske kameraer og eventuelt alarmtråde med anråb.

 

For at sikre at udelukkende autoriseret personel har adgang til byggepladsen kan Ansnei hjælpe dig med at implementere effektiv adgangs kontrol. Adgangs kontrol kan eksekveres med elektroniske låsesystemer, aktiveret med adgangstoken eller apps. Disse kan bruges som ekstra sikring af byggepladsens indgange. De kan også anvendes i forbindelse med sikring af biler og skurvogne som indeholder værdifuldt udstyr.

 

Ansnei tilbyder en uforpligtende samtale om dine behov for beskyttelse af byggepladsen, og giver gerne et tilbud på sikring af netop din byggeplads. Kontakt os i dag for yderligere information omkring forebyggelse af tyveri fra byggeplads på telefon 82 13 40 22

Sikkerhed ved varelevering

 

Kontakt os i dag for yderligere information omkring forebyggelse af tyveri fra byggeplads på telefon 82 13 40 22 eller brug kontaktformularen her: https://ansnei.com/da/faq

Tilbage