Nyheder

Hvordan sikrer jeg bedst min byggeplads?

07 jun 2022 Hvordan sikrer jeg bedst min byggeplads?

I Danmark forsvinder udstyr og materialer fra byggepladser for millioner af kroner hvert eneste år. I følge statistikken er der tale om over 600 millioner kroner, som hvert år skal dækkes af forsikringsselskaberne. Her er der samtidig kun tale om de tyverier, som rent faktisk opdages og herefter anmeldes. Vi opererer således med et mørketal som kan være meget højere.

Byggeplads tyveri har store konsekvenser for såvel entreprenører som for bygherrer, idet manglende grej og byggematerialer kan betyde forsinkelser i projektet. Udstyr og materialer skal indkøbes på ny, hvilket i sig selv repræsenterer en ikke ubetydelig post i budgettet. Og når planen skrider kan de økonomiske følger blive helt uoverskuelige, sådan at de faktisk overgår de omkostninger som skal dække svindet.

Desværre er mange af de tyverier, som foregår fra danske byggepladser, i høj grad af organiseret art. Det betyder at det er professionelle tyve som står bag forbrydelserne, hvorfor disse kun sjældent opklares. Kriminelle, som har specialiseret sig inden for byggeplads tyveri, vil som regel vide præcis hvad de skal gå efter, og hvornår de skal slå til.

Organiseret kriminalitet – et stort problem for danske byggepladser

Tyveri fra byggepladser er som regel temmelig organiseret, hvilket vil sige at det ikke foregår tilfældigt. Ofte vil det være så systematiseret at det ikke opdages med det samme. Ikke alle tyverier foregår efter fyraften, men som følge af uvedkommende som skaffer sig adgang til byggepladsen i dennes åbningstid under påskud af at have et ærinde.

Dette er problematisk af flere årsager. For det første vil det være dyrt og besværligt konstant at have alt udstyr under lås og slå. Hvis samtlige medarbejdere skal være i besiddelse af måske indtil flere nøgler for at komme til værktøj eller redskaber bliver det hurtigt et hæmsko for udførelsen af det daglige arbejde.

For det andet er det ikke sikkert at forsikringen dækker hvis ikke udstyret har været ordentligt sikret. Det er ikke sikkert at tyveriet opdages før flere dage efter at det er forsvundet. Det er de færreste byggepladser som foretager en status optælling af værktøj og byggemateriel hver eneste dag. Og opdager du først svindet længe efter at tyveriet er forekommet, vil det være vanskeligt at godtgøre et krav om erstatning over for forsikringsselskabet.

Ikke alle tyverier meldes til forsikringen

Det er således ikke alle tyverier fra byggepladser som anmeldes til bygherres eller entreprenørs forsikringsselskab. Det kan ganske enkelt ikke betale sig, da forsikringsselskabernes behandlingstid er lang, og da det er besværligt at køre forsikringssag samtidig med at man prøver at indhente den tabte arbejdstid.

Er der tale om svind som følge af egen uagtsomhed – for eksempel i tilfælde af tyveri som er foregået mens skurvogne eller værktøjs containere har stået ulåste – er det langt fra sikkert at forsikringen dækker. Og så er det ikke umagen værd at indgive en anmeldelse.

En høj selvrisiko kan også afskrække de fleste fra at anmelde byggeplads tyveri til forsikringsselskabet. Hvis selvrisikoen ligger på 20.000 – 100.000 kroner, hvilket ikke er usædvanligt i branchen, vil du kun kunne betale sig at indgive en anmeldelse hvis værdien af de stjålne effekter overstiger dette beløb.

Derfor er der grundlag for at antage at der på årlig basis stjæles for langt større beløb end de omtrent 600 millioner kroner som Dansk Byggeri anslår. Og således giver det rigtig god mening at gøre alt hvad man kan for at sikre sin byggeplads.

Ansnei Vagt på Byggeplads

Muligheder for sikring af byggeplads med alarm og vagtservice

Hvis du ønsker at begrænse – eller måske endda helt eliminere – svind fra din byggeplads som følge af tyveri, skal der en investering til. Du vil dog hurtigt opdage at denne investering hurtigt tjener sig selv hjem.

Sørger du for at sikre byggepladsen på behørig vis både i løbet af arbejdsdagen og efter fyraften kan du nemlig undgå store økonomiske tab og mange ærgrelser. Du slipper for at møde op til ødelagte hegn og forsvundet materiel efter nattens tyvetogter. Og du kan helt undgå internt svind, som skønnes at være den hyppigste form for byggeplads tyveri.

Vagt til byggeplads – en oplagt løsning

Den mest populære og anvendte løsning til sikring af byggeplads er en patruljerende byggepladsvagt. En vagt, som har sin daglige gang på din byggeplads i arbejdstiden, kan hjælpe med at opspore uregelmæssigheder i driften, hvilket kan føre til opklaring af internt svind.

En kompetent vagt fra et professionelt vagtfirma vil kunne skabe tryghed og opmærksomhed omkring sig. Medarbejderne vil oparbejde en mere sikkerhedsbevidst adfærd, og for eksempel huske at låse døre efter sig eller ikke bare lade værktøj lige og flyde. Samtidig vil alle, som har deres gang på byggepladsen, være klar over hvad vagtens tilstedeværelse betyder, hvilket kan medføre at de selv bliver mere årvågne i forhold til eksempelvis uvedkommende indtrængen på området.

Hos Ansnei tilbyder vi hjælp i form af vagter som er særligt trænede til vagtarbejde på byggepladser. Din Ansnei byggepladsvagt vil til hver en tid være i kontakt med vagtcentralen, og indrapporterer alle iagttagelser af uregelmæssigheder til en elektronisk vagtlog. Du får det fulde indblik i hvad der foregår på din byggeplads i realtid, og samtidig trygheden ved at denne konstant er under kyndig overvågning.

Alle Ansnei vagter er godkendt af Rigspolitiet og uddannede i henhold til lov om vagtvirksomhed. Dette er din garanti for kompetent og top kvalificeret vagtservice.

AIA anlæg og alarmpatrulje – automatiseret alarm og vagt

Til de få der ønsker en Fast Vagt – altså døgnbemandet vagt på byggepladsen – leverer Ansnei naturligvis også det, i hele landet. Men, de fleste synes, at efter fyraften giver det ikke så meget mening at have en fast vagt rendende rundt på byggepladsen hele natten lang. Selv om dette måske ville have en forebyggende effekt, er det stadig en temmelig omkostningstung løsning.

Og det er primært kun nødvendigt i de perioder hvor der er leveret dyre varer, eller hvor risikoen for legende børn på byggepladsen er høj. Her kan ansnei træde til i kortere og længere perioder.

Du kan dog i stedet for en fast vagt, også få stor glæde af et såkaldt AIA anlæg. Et AIA anlæg er et elektronisk system til overvågning og alarmering. AIA er en forkortelse for Automatisk Indbruds-Alarm-anlæg, og består i al sin enkelthed af en centralenhed til hvilken et antal detektorer er koblet op.

Når et indbrud opdages af én af detektorerne sendes besked til centralen. Alt efter hvilken aftale du har med dit vagtselskab vil der enten blive taget telefonisk kontakt til dig, eller en vagtpatrulje vil blive udsendt til lokationen.

Alarm fra Ansnei

Et AIA anlæg har fordelen af top moderne udstyr, som fungerer selv under vanskelige forhold. Blandt andet vil detektor systemet som oftest bestå af infrarøde detektorer og mikrobølgedetektorer samt glasbrudsdetektor og seismiske detektorer, Anlægget kan indeholde mulighed for nødtryk (også kaldet “overfaldstryk”), som bør benyttes når arbejdere er alene på pladsen. Den primære årsag hertil er hvis man kommer galt afsted, så er det vigtigt at kunne tilkalde relevant og hurtig hjælp. AIA anlægget kan ydermere kobles sammen med dit TVO (videoovervågning, ofte benævnt med den engelske term “CCTV”) system således at optagelser fra overvågningskameraer kan supplere med billede og lyd, hvilket kan være til stor hjælp i forbindelse med lokalisering af indbruddet.

Mobilt overvågningstårn – smart og fleksibelt

En populær og anvendelig løsning, som kan tilpasses enhver byggeplads, er det mobile overvågningstårn som leveres komplet med projektører og overvågningskameraer som har indbygget bevægelsessensorer og termisk overvågning. Du kan opstillet et overvågningstårn lige hvor du vil, hvilket gør det praktisk i forbindelse med sikring af byggepladser hvor behovet for overvågning kan flytte sig fra ét område til et andet.

ANVO-Air – godt overblik, nemt at flytte rundt som byggepladsen forandres

Et overvågningstårn vil være udstyret med højttalere til det der kaldes anråb. Det betyder at den vagthavende på centralen, som alarmeres af tårnet, kan anråbe den ulovligt indtrængende person før vægtere udsendes eller politiet tilkaldes. Så får forbryderen en chance for at opgive sit lyssky forehavende, hvilket betyder at du kan undgå tyveri.

 

Derudover benytter vi hos Ansnei også Termisk overvågning som standard. Her kan vi se folk, forbrydere og fæ, selvom de gemmer sig.

Det er ret avanceret teknologi, som du måske kan huske fra Arnold filmen “Predator”. Vi registrerer varmeudstråling, og kan måle temperaturer på folk, biler m.v. på lang afstand.

Det gør det let at skelne mellem personer og andet forbifarende og giver mulighed for tidlig alarmering.

 

ANVO-Air – godt overblik, nemt at flytte rundt som byggepladsen forandres

Smart adgangskontrol og nøgleboks

Hvis du gerne vil begrænse adgangen til byggepladsens aktiver således at det udelukkende er medarbejderne der har adgang hertil, og du samtidig ønsker logning af adgang til eksempelvis værktøj eller materialer, er elektronisk adgangskontrol en mulighed. Med adgangskontrol, hvor adgang betinges af eksempelvis en token, et nøglekort eller en kode, kan du sørge for at det udelukkende er pladsens medarbejdere som kan tilgå skurvogne, køretøjer med videre.

Smart Nøgleboks

En smart nøgleboks, eller bare Smartbox, er også en god idé at anskaffe. Nøgleboksen er støv og vandtæt, og kan styres ved hjælp af en app som installeres på din smartphone eller tablet. På den måde kan du styre hvem der har den rette kode til boksen, og dermed begrænse antallet af personer med adgang til denne.

Perimetersikring af byggeplads med infrarødt hegn

Hvis du vil være helt sikker på at potentielle misdædere opdages inden de får mulighed for at gennemføre deres forehavende bør du investere i indhegning af byggepladsen. En byggeplads uden hegn og aflåst låge er en åben invitation til tyve som i ly af mørket får frit spil på pladsen.

Et solidt hegn er dog i sig selv ingen garanti for en 100% indbrudssikker byggeplads. Tyveknægtene vil stadig kunne skaffe sig adgang ved at klippe hul i et trådhegn, hvilket kan gøres med en boltsaks eller en billig vinkelsliber.

Derfor bør du overveje at montere et såkaldt IR hegn. Det følsomme og intelligente hegn benytter sig af multi-beam radial og dual-beam principper til detektering af uvedkommende indtrængen på området.

Bevæger en person sig således ind på din byggeplads efter fyraften vil der via hegnet sendes et alarmsignal til dit alarmpanel via det trådløse netværk. Mindre dyr som for eksempel katte vil ikke aktivere alarmen. Du vil derfor kunne kombinere dit IR hegn med vagthunde hvis du ønsker dette. Og med de smarte manipulations- og interferensfunktioner vil de ubudne gæster på effektiv vis forhindres i at ødelægge sensorerne for derved at forhindre deres virke.

Intelligent videoovervågning til din byggeplads

Det er altid smart at lade byggepladsen videoovervåge uanset hvilke andre tiltag du ellers har valgt til sikring af ejendommen. Optagelser og live streaming fra moderne overvågningskameraer vil være særdeles nyttige når det gælder såvel dokumentation for tyveriet i forbindelse med opklaring af dette som når det handler om at lokalisere en igangværende forbrydelse.

En professionel overvågningsløsning behøver ikke at koste hvad der svarer til spidsen af en jetjager. Den dag i dag kan du anskaffe overvågningskameraer med full HD, bevægelsessensor, infrarødt lys til natlige optagelser, motoriseret zoom, panorering og tilt samt styring via app eller opkobling til ITV eller CCTV system. Der er rigtig mange muligheder forbundet med en videoovervågning løsning, som både er billig og fleksibel.

Du kan få hjælp til opsætning og installation af overvågningskameraer til overvågning af din byggeplads hos Ansnei. Vi er eksperter inden for intelligente overvågningsløsninger særligt tilpasset de enkelte kunder, og rådgiver gerne omkring sikring af din byggeplads.

Hos Ansnei kan vi tilbyde vagtservice 24/7 via vores kontrolcentral, også kalde SOC for Security Operations Center. Kontrolcentralen er på alle tidspunkter af døgnet af kompetente vagter som både besvarer telefoniske henvendelser og analyserer hændelser. Du er garanteret kort reaktionstid og hurtig udrykning når du kontakter Ansnei telefonisk, eller når dit overvågningssystem automatisk tager kontakt.

Du kan altid kontakte os for en 100% uforpligtende samtale. Vi kommer gerne på besøg på din byggeplads og giver vores bud på sikring af denne. Ring til os på telefon 82 13 40 22 og hør mere, eller skriv på Support@Ansnei.com

Ansnei  – Passer på Dig, Dit og Dine

 

Tilbage