Nyheder

InterForce Militærudfordringsdag 2022

13 maj 2022 InterForce Militærudfordringsdag 2022

InterForce Militærudfordringsdag 2022

Ansnei er blandt en lang række danske virksomheder som støtter op om InterForce. InterForce er et samarbejde mellem forsvaret og den private og offentlige sektor om forsvarets anvendelse af såvel reserven som af de frivillige kræfter i Hjemmeværnet. Formålet er at sikre at samfundets ressourcer udnyttes bedst muligt, og at civilsamfundet bevidstgøres om den opgaver der ligger i Danmarks samlede forsvar – her under Reservestyrken.

Torsdag den 12. maj afholdt InterForce Region Hovedstaden et særligt arrangement for alle sine støttevirksomheder. Her fik deltagere lov til at prøve kræfter med militære aktiviteter som for eksempel håndgranatkast og skydning.

Forhindringsbanen på Høvelte Kaserne
Styrke og koordination blev udfordret på den hårde forhindringsbane

Arrangementet fandt sted på Garderkasernen i Høvelte, som råder over såvel øvelsesterræn som skydebane og forhindringsbane. Konkurrencer blev afviklet i hold og på individuel basis, med masser af udfordringer til såvel den enkelte som til holdets samarbejdsevner.

Spændende og lærerige udfordringer

Samtlige øvelser blev udført under kyndig vejledning fra blandt andet Livgardens officerer og Hjemmeværnets frivillige. Alle deltagere fik mulighed for at afprøve deres færdigheder. Og den endelige placering baseredes på en bedømmelse af de individuelle præstationer og holdets samlede indsats.

Ansnei på banen

Selvom Ansnei ikke løb med nogen af præmierne, var der stadig tale om en spændende, udfordrende og på alle måder mindeværdig dag. Der var blandt deltagerne bred enighed om at denne succes selvfølgelig skal gentages i 2023.

Vi stillede fire mand høj, klar til kamp. Det lykkedes da også det tapre hold at gennemføre samtlige forhindringer på forhindringsbanen, selv om en enkelt deltager fik et ufrivilligt bad i vandgraven.

Især skydeøvelserne med gevær (M95) og pistol (SIG P320) vakte stor begejstring blandt medlemmerne af Team Ansnei, lige som håndgranat-kast var en stor succes. Det må dog konstateres at gennemførelse af de mange militære udfordringer kræver en vis grundform, hvorfor løbetræningen til InterForce Militærudfordringsdag 2023 allerede så småt er påbegyndt.

Foruden Ansnei deltog virksomhederne Copenhagen Medical, Devoteam, Oticon (Demant), Moalem Weitemeyer Advokater, make:net, Adaptive Recognition Nordic, Napp, Accountor Denmark, Ramsgaard&co, GEO og Friisberg & Partners International.

 

Endnu engang mange tak til InterForce for det fine arrangement – vi ses i 2023

 

Ansnei – Passer på Dit, Dit og Dine

www.Ansnei.dk

Tilbage