Nyheder

Undgå grimme overraskelser i ferietiden

16 nov 2021 Undgå grimme overraskelser i ferietiden

Julen står lige for døren – og det samme gør indbrudstyvene, som desværre kan ødelægge familiens juleferie på ganske eftertrykkelig vis.

Hvert år bliver der i Danmark i gennemsnit begået over 3 indbrud i timen. Dette tal er højere end i de europæiske lande vi normalt sammenligner os med. Og desværre bliver kun de færreste indbrud opklaret således at gerningsmanden kan fængsles og den skadelidte få sine ejendele igen.

Indbrud – en grænseoverskridende oplevelse

Et indbrud i en privat bolig er en rigtig ubehagelig oplevelse for husets eller lejlighedens beboere. Alene det at uvelkomne gæster er trængt ind på éns enemærker kan virke utroligt grænseoverskridene.

Hjemmet er at regne som familiens private sfære hvor man bør kunne føle sig tryg og sikker. Denne illusion brister hurtigt ved et smadret vindue eller en opbrudt lås på en af boligens døre. Og det kan godt tage lang tid at genopbygge den følelse af tryghed som man bør opleve ved at opholde sig i sin egen private bolig.

Du kan risikere at lide store tab ved et indbrud

Selv om tyvene måske ikke er sluppet af sted med så mange værdigenstande, og selv om tabet muligvis kan dækkes af forsikringen, er indbrud i egen bolig stadig kilde til megen frustration. Når man finder sine skuffer og skabe gennemrodet, og private ejendele mangler, vil man forståeligt blive vred og ked af det i situationen.

Dette gør sig især gældende hvis indbrudstyven har valgt at berige sig med genstande som har affektionsværdi for dig. Det kan for eksempel dreje sig om arvestykker så som sølvtøj, smykker, kunst eller andet som faktisk ikke kan erstattes af penge fra forsikringen.

Mange indbrudstyve holder sig til udelukkende at stjæle elektronik, som er forholdsvis nemt at erstatte. Men du kunne have vigtige dokumenter eller følsomme oplysninger liggende på din laptop. Og har du ikke sørget for en backup af disse vil der stadig være tale op et uerstatteligt tab.

Backup Data

Lad ikke indbrudstyven påvirke dit liv

Det værste ved et indbrud er dog de psykiske efterdønninger. Mange mennesker, som har været udsat for indbrud i hjemmet, beretter om en efterfølgende følelse af uro og afmagt som kan vare i månedsvis. Børnene tør måske ikke sove i deres egne senge af frygt for at tyven vender tilbage midt om natten. Og du selv vil måske have betænkeligheder ved at forlade hjemmet i forbindelse med ferie eller blot dit daglige arbejde – af samme grund.

Derfor er det vigtigt at du beskytter din og din families bolig imod indbrud. Ikke blot for at forhindre indbrud, men også for at genvinde din frihed. Føler du dig ikke tryg ved at forlade dit hjem – eller for den sags skyld opholde dig i det – vil det virke hæmmende for din hverdag.

 

Du bør således omgående skride til handling, og udføre de nødvendige tiltag i forbindelse med sikring af boligen mod indbrud og tyveri. I det følgende kan du læse mere om hvordan du beskytter din bolig på mest effektiv vis.

Hvordan beskytter jeg familiens hjem mod indbrud?

Blandt de mest effektive midler til beskyttelse af en bolig er selvfølgelig sikring af alle potentielle indgangsveje til boligen ved hjælp af et moderne låsesystem. Du bør lade en professionel låsesmed eller sikkerhedsekspert foretage en vurdering af din bolig med henblik på den optimale løsning.

 

Det er for eksempel ikke tilstrækkeligt at skifte låsen i hoveddøren. Du skal også sørge for at køkkendør, terrassedør og en eventuel altandør er forsynet med låse, helst med indvendig vrider. Det samme gælder for større vinduespartier der kan anvendes som indgangsvej eller flugtvej. På den måde kan du forhindre mange indbrud samtidig med at du sikrer at det ikke bliver nemt for tyven at slippe ud igen.

 

Forebyg indbrud med videoovervågning

Du kan med stor fordel vælge at opsætte overvågningskameraer både indendørs og udendørs. Et synligt opsat kamera foran samtlige indgangspartier, ledsaget af tydelig mærkning, vil kunne skræmme mange potentielle indbrudstyve væk.

Video-Kamera

Vælger tyven at gennemføre sin udåd kan vedkommende regne med at havne på ”skjult kamera” hvis du vælger også at opsætte overvågningskameraer i stuer og værelser i boligen. De fleste moderne kameraer til privat videoovervågning er forsynet med bevægelsessensor hvilket betyder at de først tænder når de registrerer bevægelse i boligen.

 

Du vil blive alarmeret via en tilhørende app, således at du – uanset hvor i verden du befinder dig – kan tilkalde politiet. Er dine overvågningskameraer tilknyttet et effektivt alarmsystem med vægterservice vil dit vagtfirma faktisk blive varskoet automatisk hvilket betyder at vagterne kan rykke ud med det samme. Og så er der langt større chance for at du kan slippe fra indbruddet med dine ejendele i behold.

 

Vælg en effektiv alarmløsning med vægterservice fra Ansnei

Hvis du virkelig ønsker at sætte trumf på beskyttelse af dit og din families hjem vælger du således et effektivt låsesystem i kombination med alarm og videoovervågning. Vælger du at lade Ansnei forestå sikring af din bolig får du vægterservice med dygtige uddannede vagter. Og dette har mange fordele når det handler om at skabe tryghed i hjemmet.

Alarm fra Ansnei

Hvor andre virksomheder, som tilbyder alarm med tilknyttet vægterservice, benytter sig af eksterne vagtselskaber er Ansnei selv et professionelt vagtfirma og kan derfor tilbyde dygtige og veluddannede vagter. Vagter fra Ansnei har desuden beføjelser til at gribe ind og rent faktisk stoppe tyven, i modsætning til vagter fra andre alarmselskaber som udelukkende må kontakte politiet i tilfælde af indbrud.

 

Der ud over har Ansnei en elektronisk vagtlog. Som kunde hos Ansnei har du således mulighed for at følge med i vagternes aktiviteter på og omkring din adresse. Det betyder bedre dokumentation, og større tryghed for dig som beboer.

 

Ansnei vagter benytter såkaldte bodycams, det vil sige kropsbårne kameraer som kan hjælpe med at dokumentere et handlingsforløb. Sammen med optagelser fra dine overvågningskameraer vil optagelser fra et bodycam kunne være til stor hjælp for politiet i forbindelse med opklaring af indbruddet og pågribelse af tyvene.

Nyttig information omkring alarmsystem fra Ansnei

Der er altså kun fordele ved at investere i et alarmsystem fra Ansnei når du ønsker at beskytte din ejendom. Ansneis alarmsystem er selvfølgelig godkendt efter alle gældende standarder og lever derfor op til de strenge krav der stilles til kvalitet og sikkerhed inden for dette område.

 

Alarmsystemet fra Ansnei kan integreres med din elektroniske assistent, for eksempel Amazon Alexa eller Google Assistant. Du bestemmer selv hvordan alarmsystemet skal sættes op med hensyn til advisering og notifikationer. Ved hjælp af den smarte app kan du følge med i alarmens status. Og du kan nemt tilkoble alarmen Ansnei 24/7 Service, for eksempel i forbindelse med ferie.

Hvad er Ansnei 24/7 service?

Ansnei 24/7 Service er Ansneis særlige tilbud til sine kunder. Denne service inkluderer et effektivt og professionelt Security Operations Center, som kan forestå overvågning af din bolig baseret på real time data fra dine alarmer og din videoovervågning. Er du tilknyttet Ansnei 24/7 Service vil du kunne bestille overvågning og samtidig være garanteret kort reaktionstid og hurtig udrykning i tilfælde af aktivitet.

 

Hvordan vælger jeg de rette alarm elementer?

Når du skal beskytte boligen på optimal vis er det selvfølgelig vigtigt at du opsætter alarm elementer og overvågningskameraer hvor det giver mening.

 

Du bør som minimum udstyre hjemmet med en alarm med bevægelsessensor. En sådan kan registrere bevægelse i boligen når I ikke er hjemme, og sende besked til alarmselskabet – og dig selv, hvis du har valgt at anvende den medfølgende app.

Ønsker du at forebygge indbrud gennem vinduerne kan du supplere med en vibrationssensor. som registrerer vibrationer i vinduet. Denne vil aktiveres ved gentagne slag, chok, eller forsøg på at vriste vinduet op. Derved stopper du tyve FØR de kommer ind i dit hjem.

I mange tilfælde vil det samtidig give mening med en ekstern sirene, som afgiver en klar og distinkt – og meget høj – lyd når alarmen aktiveres. En sirene kan monteres såvel udendørs som indendørs.

Sirene-Udendørs

I modsætning til en alarm som udelukkende sender signal til alarm centralen vil en sirene i tættere bebyggede områder også kunne varsko naboerne så de kan tage affære. Og så har en sirene samtidig til formål at skræmme eller stresse tyvene så de får mere vanskeligt ved at gennemføre deres forehavende.

Endelig er det en god idé at vælge alarmer med flere funktioner. Du kan for eksempel hos Ansnei finde smarte alarmer som kan advare i forbindelse med såvel ubudne gæster som ved røgudvikling eller voldsomme stigninger i rummets temperatur. Det betyder at din indbrudsalarm faktisk også fungerer som røg- eller brandalarm.

 

Som kunde hos Ansnei kan du altid få hjælp til vurdering af din boligs sikkerhedsniveau, foranstaltet af Ansneis dygtige og erfarne sikkerhedskonsulent. Din bolig vil blive tjekket fra kælder til kvist – og sikkerhedseksperten vil give sit bud på hvilke alarm elementer du skal vælge, og hvor det er optimalt med opsætning af overvågningskamera.

 

Du kan læse mere om alarmer til private hjem på ansnei.dk og kontakte Ansnei direkte for en snak om dine behov for alarm i hjemmet på telefon 8213 4022. Hos Ansnei kan du altid få hjælp til såvel valg af det rette alarmsystem som til montering og installering af alarm elementer.

Ansnei – Passer på dig, dit og dine

www.Ansnei.dk

Tilbage